Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa kantaverkkoyhteyden Fingrid Oyj:n Porvoon 110 kV sähköasemalta Askolaan.

Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Voimajohdon rakennuttamishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5 M€.

Hankkeen vaiheita (päivitetty 11.9.2020)

 • Suunnittelun aloitus keväällä 2017
  • Tavoitteena turvata alueen sähkönjakelun toimitus myös suurten kuormitusten aikana.
 • Viranomaisneuvottelut käynnistyneet syksyllä 2017
  • Ympäristöselvitys valmistunut 2.4.2019
  • Arkeologinen inventointi valmistunut 22.5.2019
  • Neuvottelut Porvoon kaupungin ja Porvoon Energian kanssa johdon yhteisosuudesta. Tilanahtauden vuoksi päädyttiin maakaapeliin, lisäksi maarakennuskustannukset tuovat synergiaetuja.
  • Viranomaisneuvotteluissa on pyritty löytämään reitti, jolla aiheutetaan yleisesti mahdollisimman vähän haittaa. Tällöin ei tarkastella kiinteistörajoja.
  • Kiinteistöjen omistajiin on otettu yhteyttä, kun maastotutkimukset ovat olleet alkamassa.
 • Tutkimuslupa elokuussa 2019
  • Tutkimuksen tavoitteena on merkitä johtosuunta maastoon ja tehdä pylväspaikoilla pohjatutkimukset.
  • Samalla pyritään vastaamaan maanomistajien toiveisiin reittimuutoksista maanomistajien omilla mailla, mikäli se on teknisesti mahdollista.
  • Reittimuutoksia on jo sovittu maanomistajien toiveiden mukaan. Keskusteluja on käyty kymmeniä ja kaikkiin yhteydenottopyyntöihin on vastattu.
  • Tutkimuksen toteuttaa TLT-Building Oy.
 • Hankkeeseen liittyvän keskustelun perusteella Kymenlaakson Sähköverkko Oy on käynnistänyt selvitystyön, jonka tarkoituksena on selvittää perinpohjaisesti väittämät, jotka liittyvät voimajohtohankkeen taustaselvityksiin ja valmisteluun.
 • Joulukuussa 2019 on päivitetty kysymyksiä ja vastauksia -sivua sitä mukaa, kun selvitystyö on edennyt.
 • Maaston tutkimukset ovat talvitauolla.
 • Vastauksia 'Kysymyksiä ja vastauksia' -sivulla on päivitetty 3.1.2020 varavoimalaitoksen kustannusten sekä itäisen reittivaihtoedon valinnan osalta.
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy on toimittanut 23.1.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle pyydetyt lisäaineistot YVA-asetuksessa edellytettyihin tietoihin.
 • Kysymyksiä ja vastauksia sivua on päivitetty 24.1.2020. 
 • Porvoossa neuvoteltiin 19.2.2020 voimajohtohankkeen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteensovittamisesta, tämä on linkki yhteenvetoon
 • 15.6.2020 tiedotettiin Porvoon alueella 22.-26.6.2020 suoritettavista maakaapeloinnin tutkimustöistä, linkki tiedotteeseen: Maakaapeloinnin maastotutkimuksia Porvoon alueella
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vastine toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle 15.6.2020, asiassa UUDELY/11829/2019 (voimajohdon YVA-selvitys).
 • Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut 10.7.2020 päätöksen, jonka mukaan voinajohtohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Verkkotiedotteemme 14.7.2020: ksoy.fi/yritystieto/uutishuone/ajankohtaista/2020/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohankkeeseen-ei-sovelleta-yva-menettelya
 • Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen perustuen Kymenlaakson Sähköverkko Oy jatkaa vuosi sitten käynnistettyä voimajohdon maastoon merkintää välillä Porvoon muuntoasema – Askolan sähköasema.  Tiedotteet maastotutkimusten jatkamisesta on lähetetty kiinteistönomistajille sekä tarvittaviin viranomaiskanaviin ja tiedotusvälineisiin 11.9.2020. Alla yhteenveto maastotutkimusten jatkumisesta sekä voimajohdon karttaliite.

Yleiskartta 11.9.2020

Keskustelutilaisuus Askolassa 18.10.2019, materiaali

Kysymyksiä ja vastauksia 

Askolan keskustelutilaisuuden pohjalta on koottu yhteen hankkeeseen liittyvät yleisimmät ja Askolassa esille tulleet kysymykset ja vastaukset näihin. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Alkuperäinen yleiskartta

Hankkeen asiakirjoja

Linkki Fingridin julkaisuun: Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät

Yhteystiedot

Tuomo Hakkarainen, verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö, Kymenlaakson Sähköverkko Oy
tuomo.hakkarainen@ksoy.fi

Arto Marjoniemi, asiantuntija, TLT-Building Oy
arto.marjoniemi@tltgroup.fi