Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on tehnyt Porvoo-Askola 110 kV voimajohtoreitin valinnan

Julkaistu 6.6.2023

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko rakentaa kantaverkkoyhteyden Fingrid Oyj:n Porvoon 110 kV sähköasemalta Askolaan. Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Kymenlaakson Sähköverkko on vaikutusten arvioinnin ja ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella valinnut Porvoo-Askola 110 kV voimajohdon linjaukseksi tarkastelussa olleen ilmajohtovaihtoehdon VE1 Kerkkoontieltä Askolaan. Vaikutusten arviointien perusteella reitillä VE1 oli vähiten tunnistettuja haitallisia vaikutuksia.

Ilmajohtovaihtoehdolla VE1 on tunnistettu olevan pinta-alavaikutusta metsäalueisiin. Valittu johtolinjaus ei kuitenkaan sijoitu maakuntakaavassa merkitylle ekologisen verkoston kannalta tärkeälle metsätalousvaltaiselle alueelle. Huomionarvoisiin luontotyyppeihin ja pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja voimajohdon rakentamisajankohdan ajoittamisella.

Valittu reitti on merkitty oheiseen karttaan: Porvoo Askola Voimajohtoreitti KSOY V .

Hankkeen eteneminen

Hanke etenee seuraavaksi valitun voimajohtoreitin yksityiskohtaisempaan tekniseen suunnitteluun. Lisäksi osana lunastusmenettelyä aloitetaan ennakkosopimuksiin liittyvät neuvottelut alueen maanomistajien kanssa. Porvoon kaupungin ja Porvoon Sähköverkon kanssa jatketaan yhteistyötä maakaapeloitavaksi suunnitellusta osuudesta Porvoon sähköasema-Kerkkoontie välillä. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan alkavan talvella 2024–2025.

Laaditut selvitykset, vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ja ajankohtaiset tiedot hankkeen etenemisen osalta löytyvät hankkeen verkkosivulta: www.ksoy.fi/sahkoverkko/toimitusvarmuus/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke.

Reittivalintaan liittyvät kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostilla osoitteeseen porvoo-askola@ksoy.fi. Kysymyksiin vastataan mahdollisimman nopeasti hankkeen verkkosivuston kysymyksiä ja vastauksia -sivulla www.ksoy.fi/sahkoverkko/toimitusvarmuus/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke/kysymyksia-ja-vastauksia .

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki