Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Syrjimättömyyden varmistaminen

Sähköverkkotoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Suomessa sähköverkonhaltijan toimintaa sääntelee sähkömarkkinalaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Lain perusteella Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä on laadittu syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimenpideohjelma on laadittu kauppa- ja teollisuusministeriön asetusten ja Energiaviraston suositusten mukaisesti. Toimenpideohjelman toteumista seurataan vuosittaisella toukokuun loppuun mennessä laadittavalla raportilla.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Syrjimättömyyskertomus 2023 KSOY V

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki