Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Tietoa sähköauton latauksesta

Sähköautoilu pienentää henkilöautoilun päästöjä ja energiankulutusta. Myös energiakustannus tulee sähköautoilussa pienemmäksi kuin polttomoottorikäyttöisessä henkilöautossa. Sähköautoiluun siirryttäessä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota auton latausmahdollisuuksiin.

Latausasema kotiin

Sähköauton latauspiste tarjoaa turvallisen ja helpon tavan ladata sähkö- tai hybridiauto oman kotisi pihassa. Kotilatauspisteen asennus on luvanvaraista toimintaa ja tulee aina teettää sähköammattilaisella.

Hyödynnä kotitalousvähennys

Sähköauton latausaseman asennuksesta kotiin voit saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on suoraan verosta tehtävä vähennys, johon lasketaan 40 % kotiin teetetystä työstä. Vähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa/henkilö ja siinä on 100 euron suuruinen omavastuuosuus, joka lasketaan vain kerran vuodessa.

Kotitalousvähennys myönnetään sinä vuonna, jolloin työ on maksettu. Kotitalousvähennystä haetaan itse Omaveron kautta tai liitetään tiedot veroilmoitukseen. Lue lisää kotitalousvähennyksestä verohallinnon sivuilta.

Latauspiste yritykseen

Sähköauton latausmahdollisuus antaa yrityksellesi tilaisuuden säästää ajoneuvojen energiakustannuksissa, erottua ekologisesti edukseen ja houkutella asiakkaita.

Yritykset voivat tarjota sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuutta työautojen ja henkilökunnan autojen lisäksi myös asiakkailleen. Sähköauton latausasema on yrityksille kannattava investointi tulevaisuuteen.

Tuki julkisille latauspisteille

Yritykset voivat hakea julkisille latauspisteille tarkoitettua tukea, joka kattaa 30 – 35 % investoinnin kustannuksista. Tukimäärä riippuu asennettavien latauspisteiden latausnopeudesta. Pikalatauspisteiden tuki on 35 % ja normaalilatauspisteiden tuki 30 % kustannuksista.

 

Latausasema taloyhtiöön

Sähköautoilun yleistyessä taloyhtiöiden on hyvä varautua huolehtimaan mahdollisuudesta ladata sähköautoja. Taloyhtiölle latausasema on investointi tulevaisuuteen.

Helpoiten pääsee alkuun rakennuttamalla yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille aluksi enintään sen määrän latauspisteitä, mitä voidaan tehdä ilman muutoksia talon sähköjärjestelmään. Tällöin päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö yhtiökokouksen äänistä, kunhan kustannukset eivät muodostu osakkaille kohtuuttomiksi.

Kyse on taloyhtiön hankkeesta, jonka kulut katetaan yhtiövastikkeella. Latauspisteitä voidaan toteuttaa myös osakasvähemmistön hankkeena ja yksittäisen osakkaan hankkeena. Käytön aikaiset sähkökulut on pystyttävä laskuttamaan sähköajoneuvoa lataavalta henkilöltä kulutuksen mukaan.

Tutustu Motivan Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon -julkaisuun 5.11.2018 (avautuu uuteen välilehteen)

Avustus latauspisteiden rakentamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta latauspisteiden rakentamiseen taloyhtiöille, mikäli rakennetaan vähintään 5 latauspistettä. Avustusta myönnetään sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen ja siitä aiheutuviin kiinteistön sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, joita ovat mm. tarvekartoitus ja hankesuunnittelu, sähköpääkeskuksen tarvittavat muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt. Tukea haetaan ARA:n verkkoasioinnin kautta. Lue lisää Aran sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

 

Sähköautoilun latauskapasiteettikartta

Sähköautoilun latauskapasiteettikartasta voi tarkastella alueellisia tehotietoja, joita voidaan hyödyntää tieliikenneverkoston latauspisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kartan avulla osoitamme, mihin latauskapasiteettia on nopeasti ja helposti saatavilla.

Tutustu

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki