Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Mistä verkkopalvelumaksu muodostuu?

Verkkopalvelumaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Kiinteästä perusmaksusta (e/kk)
  • Sähkön kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta (snt/kWh)

Verkkopalvelulaskussa laskutetaan myös kaikki sähköverot ja verkkopalvelun osuuden arvonlisävero. Nämä verot ovat noin puolet koko verkkopalvelulaskusta ja ne tilitetään edelleen valtiolle.

Mitä verkkopalvelumaksulla saa?

Verkkopalvelumaksulla huolehditaan sähkön siirtäminen tuottajalta sähkön käyttäjälle. Sillä katetaan investoinnit sähköverkkoon ja sen kehittäminen nykyvaatimuksia vastaavaksi, asiakkaille tuotetut palvelut ja mm. sähkönmittaus. Verkkopalvelumaksulla rahoitetaan myrskyistä aiheutuvien vikojen korjaaminen ja verkon kunnossapito sekä ympärivuorokautinen päivystys. Sillä katetaan myös kantaverkkoyhtiölle maksettavat maksut.

Tavoitteena on, että omalla käyttöpaikalla on sähköä saatavilla aina silloin, kun sitä tarvitaan. Sähköverkon on pysyttävä toiminnassa silloinkin, kun sitä ei käytetä eli sähköä ei kuluteta. Valtaosa sähköverkon kustannuksista ovat kiinteitä kustannuksia, jota aiheutuvat verkkoyhtiölle kulutuksen määrästä riippumatta.  Verkkopalvelumaksulla asiakkaalle varataan oikeus saada sähköä sopimuksella sovittu määrä. Samoin kuin tietoliikenneyhteyksissä tai vaikkapa kuntosalikortilla varataan oikeus käyttää palvelua sovitulla tavalla.

Miten omaan verkkopalvelumaksuun voi vaikuttaa?

Sähkön verkkopalvelun osuutta ei voi kilpailuttaa. Sähkön siirrosta vastaa aina oman alueen sähköverkkoyhtiö.

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä. Viranomainen määrittää sallitun liikevaihdon ja katon verkkopalveluhinnoittelulle.

Sähkönkäyttäjä voi vaikuttaa omaan verkkopalvelumaksuunsa valitsemalla oikeanlaisen verkkopalvelusopimuksen. Sähkön käytön vähentäminen näkyy myös omassa laskussa kWh-kohtaisen siirtomaksun pienenemisenä.

Noin kolmannes sähkölaskusta on sähkön verkkopalvelua

Kotitalousasiakkaan kokonaissähkölaskusta verkkopalveluiden osuus on keskimäärin noin kolmannes. Toinen kolmannes maksetaan veroina ja loput ovat energiamaksua.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki