Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Sähkön veroluokat

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen. Sähkövero laskutetaan asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy välittää veron valtiolle.

Veroluokan II veroa maksetaan teollisuudessa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä sekä konesaleissa ja lämpöpumpuissa, joiden vähimmäisteho on 500 kW.

Veroluokan I veroa maksetaan kaikesta muusta sähkön käytöstä, esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, julkishallinnossa sekä palvelutoiminnoissa.

Veroluokan II veroon oikeutettu sähkö

Veroluokan II veroa maksetaan teollisuudessa ja ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä. Konesalit ja lämpöpumput, joiden teho on vähintään 500 kW ovat myös oikeutettuja sähköveroluokka II mukaiseen sähköveroon.

Vuoden 2022 alusta alkaen konesalit, joiden teho on vähintään 500 kW, ovat oikeutettuja alempaan veroluokkaan, mikäli ne täyttävät laissa säädetyt energian hyödyntämis- tai energiatehokkuuskriteerit. Edellä mainitut kriteerit eivät koske konesaleja, jotka ovat olleet sähköveron alennuksen piirissaä jo 31.12.2021.

Teollisella tuotannolla tarkoitetaan toimintaa, joka kuuluu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) tai B (kaivostoiminta ja louhinta). Lisäksi teollisen tuotannon veronpalautusta voi saada ammattimaisesta kasvihuoneviljelystä. Tarkista toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta. Teollisuutta on myös pääluokan E alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluva toiminta.

Veroluokan II käyttötarkoitukseen toimitettu sähkö on aina mitattava erikseen. Sähkön toimittamiseksi veroluokalla II käyttäjän on annettava verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus kuulumisestaan veroluokkaan II.

Lue lisää sähkön verotuksesta Verohallinnon sivuilta 

Rekisteröityminen Verohallinnon sähköiseen tuensaajarekisteriin

Sähköveron II-veroluokan sähköä käyttävät teollisuusyritykset ovat EU -komission ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettuja tuensaajia. Koska sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain mukaan verovelvollisia loppukäyttäjien sijaan ovat sähköverkonhaltijat, jotka luovuttavat sähköä edelleen teollisuudelle, ei Verohallinnolla ole asetuksen edellyttämiä tietoja tukea saavista yrityksistä.

Valmisteverotuslain mukaan II-veroluokan sähköä käyttävien teollisuusyritysten tulee rekisteröityä Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle.

Rekisteröityminen tuensaajaksi Omavero-palvelusta.

Verohallinnon ohjeet

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki