Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Tietoa sähköpulasta

Olemme koonneet tälle sivulle ajankohtaista tietoa sähköpula-asioista: mitä sähköpula tarkoittaa, miten siitä saa tietoa ja miten siihen voi varautua.

Mitä sähköpula tarkoittaa?

 • Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Sähköpula syntyy, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu. Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta.
 • Jos sähköpulatilanteessa muut keinot eivät enää riitä, sähköt joudutaan katkaisemaan alueellisesti, jotta saadaan varmistettua sähköjärjestelmän toiminta. Jos koko Suomen sähköjärjestelmä kaatuisi, sähköjen palauttaminen veisi useita tunteja tai jopa vuorokausia, ja tuolloin koko yhteiskunta olisi ilman sähköä. Lyhyet, kiertävät ja suunnitellut sähkökatkot ovat viimeinen keino estää tämä sähköpulatilanteessa.
 • Sähköpula päättyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti riittävät jälleen kattamaan sähkön kulutuksen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättymisestä. Sähköpulatilanne voi toistua, jolloin Fingrid ryhtyy toteuttamaan uudelleen sähköpulaohjeita.
 • Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään.

Miten todennäköinen sähköpula on?

 • Sähköpulatilanne voi syntyä lähinnä kahdella eri tavalla: pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson vuoksi tai voimalaitoksen / sähkön siirtoyhteyden vikaantumisen tai näiden yhdistelmän seurauksena.
 • Sähköpula ajoittuu todennäköisimmin suuriin kulutuspiikkeihin. Sähköntarve on yleensä suurimmillaan arkiaamuina klo 8–10 ja alkuiltaisin klo 16–20. Sähköpulan riskiä laskee leuto ja tuulinen talvi sekä sähkön käytön väheneminen teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Miten voin helpottaa sähkön tiukkaa tehotilannetta?

 • Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöä. Erityisen tärkeää on vähentää sähkönkäyttöä sellaisina ajankohtina, kun on ennakkoon tiedotettu kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta. Sähkönkulutus on suurimmillaan yleensä arkiaamuina klo 8–10 ja alkuiltaisin klo 16–20. Sähkönkäyttöä voi pyrkiä siirtämään muihin ajankohtiin.
 • Seuraa omia sähkönkäytön tapojasi, niin löydät helppoja säästökohteita omassa arjessa. Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on vaikutusta, kun suuri määrä ihmisiä osallistuu.
 • Hyviä ja helppoja sähkönsäästövinkkejä tarjoavat mm. Motiva sekä Astetta Alemmas -kampanja

Mitä sähköpulatilanteessa tapahtuu?

 • Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa, ja siihen on hyvä suhtautua rauhallisin mielin. Mahdollisiin sähkönjakelun rajoituksiin on varauduttu ennakkoon. Fingridillä sekä paikallisilla sähköverkkoyhtiöillä on mahdollista sähköpulaa varten suunnitelmat sekä valmistellut ja harjoitellut toimenpiteet.
 • Sähköpulan aikaiset irtikytkentäsuunnitelmat on tehty ennakkoon, jotta kriittisemmät kohteet, kuten sairaalat, eivät joudu irtikytkennän kohteeksi.
 • Fingrid antaa Kymenlaakson Sähköverkolle tiedon irti kytkettävän tehon määrästä. Toteutamme tämän jälkeen sähkönjakelun irtikytkennän kiertävinä katkoina. Yksittäisen sähkökatkon pituus on noin kaksi tuntia. Katkoja voidaan joutua tekemään samalle alueella useammin kuin kerran, mutta kahden sähkökatkon välissä on aina useampi tunti aikaa.
 • Sähkökatkojen toteuttaminen aloitetaan Fingridin pyynnöstä ja katkoja jatketaan siihen asti, kunnes Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättyneen. 

Millaiset kohteet rajataan sähkökatkojen ulkopuolelle?

 • Katkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot kuten sairaalat. Kymenlaakson Sähköverkon alueella näitä ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset ja pelastuslaitokset.
 • On mahdollista, että joitakin kriittisiä sähkönkäyttäjiä voi joutua irtikytkennän kohteiksi, sillä sähkökatkot joudutaan toteuttamaan laajoina ryhminä, joissa katkaistavia kiinteistöjä ei ole mahdollista valita yksilöllisesti. Lisäksi jos sähköpula kesto on ajallisesti pitkä tai rajoituksen määrä on suuri voi tulla tarve laajentaa katkojen kohteeksi joutuvaa asiakasmäärää.
 • Osa kriittisistä toimijoista on varautunut omilla varavoimakoneilla, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla sähköverkosta.

Miten varaudun sähkökatkoihin ennakolta?

 • Mieti jo etukäteen, miten toimit, jos sähköt olisivat poikki kahden tunnin ajan.
 • Kun sähköpulan riski on tiedossa, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti. Seuraa uutisia sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Kymenlaakson Sähköverkon viestintää ja sosiaalisen median kanavia.
 • Varaa ja ylläpidä kotivaraa, jossa on ruokaa ja juotavaa. Yleisen ohjeen mukaan jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin 72 tuntia. Ohjeita varautumiseen saat mm. 72 tuntia -sivustolta: https://72tuntia.fi/
 • Pidä puhelimesi ja muut tietotekniset laitteesi ladattuina ja hanki muutamia varavirtalähteitä.
 • Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulan takia, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa sähkökatkot voivat olla huomattavasti pidempiä kuin sähköpulan aikana mahdollisesti toteutettavat sähkökatkot.
 • Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa ja toiminta on suunniteltu ja harjoiteltu ennakkoon.

Kuka kertoo minulle, milloin sähköt katkotaan?

 • Kun sähköpulan riski on tiedossa, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti. Mahdolliset sähkönjakelun rajoitukset tehdään hallitusti ja niistä viestitään mahdollisuuksien mukaan ennakkoon, ellei kyse ole akuutista viasta.
 • Kymenlaakson Sähköverkko tiedottaa sähköpulatilanteesta omilla verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja oman verkkoalueen median (esim. lehdet ja radio) kautta. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan lähettämään tekstiviestin katkosta niille asiakkaillemme, joiden puhelinnumero on tiedossamme. Tätä emme voi kuitenkaan varmasti luvata.

Mitä minun pitää tehdä katkon aikana?

 • Pysy rauhallisena.
 • Sammuta päälle jääneet sähkölaitteet, kuten liesi, kahvinkeitin ja sauna. Voit jättää esimerkiksi yhteen huoneeseen valot päälle, niin tiedät milloin sähköt palaavat.
 • Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista, etteivät elintarvikkeet ala lämmetä.
 • Vältä ikkunoiden ja ulko-ovien aukipitämistä, ettei asunto ala kylmetä.
 • Asiakas- tai vikapalveluun ei tarvitse olla yhteydessä sähköpulaan liittyvissä sähkökatkoissa. Tiedotamme asiakkaita tilanteesta mm. verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja mediatiedotteiden kautta sekä mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaille tehtävällä suoralla viestinnällä.

Mitä minun pitää tehdä katkon jälkeen?

 • Älä kytke kaikkia sähkölaitteita päälle heti sähköjen palattua. Sähköpulatilanne voi olla edelleen käynnissä, ja sähkökatkoja kierrätetään muilla sähkönkäyttäjillä. Sähkön säästäminen on muutenkin kannatettavaa.
 • Tarkista sähkölaitteet, ettei esimerkiksi liesi tai sauna jäänyt sähkökatkon alkaessa päälle.

Mitä jos en ole kotona sähkökatkon aikana, enkä voi tarkastaa sähkölaitteita katkon jälkeen?

 • Aina kun poistuu kotoa pidemmäksi ajaksi, on koti hyvä jättää sellaiseen kuntoon, ettei lyhyestä sähkökatkosta ole haittaa. Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulan vuoksi, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi.

Kuka korvaa, jos katko aiheuttaa minulle vahinkoja?

 • Sähköpulan vuoksi tehtävistä katkoista ei makseta korvauksia, sillä kyse ei ole sähkömarkkinalain mukaisesta virheestä sähkönjakelussa.
 • Sähköpulan vuoksi toteutettavien kiertävien sähkökatkojen ei lähtökohtaisesti tulisi aiheuttaa suoria vahinkoja, kuten rikkoa laitteita tai johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen. Kaikkien sähkönkäyttäjien tulee joka tapauksessa olla varautunut sähkökatkoihin esimerkiksi myrskyjen seurauksena.
 • Lyhyen, muutaman tunnin sähkökatkon aikana jääkaappi ei ehdi lämmetä eikä pakastin ala sulaa, kunhan niiden ovia ei availe tarpeettomasti.
 • Sähkökatkojen aiheuttamista niin kutsutuista välillisistä vahingoista, kuten ansionmenetyksestä töiden keskeytyessä, ei pääsääntöisesti makseta vahingonkorvauksia.

Mitä jos putket jäätyvät tai pakastin sulaa sähköpulasta johtuvan katkon aikana?

 • Sähköpulassa sähkökatko kestää kerrallaan noin kaksi tuntia, jonka jälkeen sähköt palautetaan keskeytysten jatkuessa muualla, siihen asti, kunnes sähköpulatilanne on ohi. Toimintatavalla pyritään estämään kiinteistöjen liiallinen jäähtyminen ja vaurioiden syntyminen (esim. putkien jäätyminen). Myöskään pakastin ei kahdessa tunnissa ala sulaa, ellei sen ovea availe tarpeettomasti.
 • Kaupungin kattavassa kaukolämpöverkossa pyritään pitämään vesi liikkeellä kaikissa tilanteissa, jolloin vesi kiertää kaikkialla putkistossa eikä jäähtymistä tai jäätymistä pääsisi tapahtumaan.

Saako sähköpulasta johtuvasta katkosta korvauksia?

 • Sähkömarkkinalain perusteella asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos sähkönjakelussa on virhe. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa kyse ei ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, koska sähkökatko johtuu paikallisen sähköverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä.

 

Tässä vielä perusohjeita sähkökatkoihin varautumiseen:

 • Pidä kotona varalla pullovettä tai juotavaksi valmista mehua, ja pieni varasto hyvin säilyviä ruokia.
 • Huolehdi, että kotoa löytyy ainakin yksi paristoilla toimiva valaisin ja varapattereita.
 • Varaa kotiin myös kynttilöitä ja tulitikkuja.
 • Jos sinulla on takka, varaa polttopuita talven varalle hyvissä ajoin.
 • Varaa kotiin pattereilla toimiva radio.
 • Pidä puhelimet ja muut tietotekniset laitteet ladattuina. Hanki myös varavirtalähteitä.
 • Pidä huolta, että sähköyhtiöllä on voimassa oleva puhelinnumerosi, jotta häiriötilanteiden viestit tavoittavat sinut. Asiakkaanamme voit tarkastaa omat tiedot Online-palvelustamme.
 • Pysy rauhallisena. Tilanne on sähköyhtiöiden ammattilaisten hallinnassa ja sähköt palautuvat takaisin katkon jälkeen.

 

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki