Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Vastuullisuus on valintoja huomisen hyväksi

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on meille tärkeää. Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa meille valintoja ja tekoja. Omalla toiminnallamme tuemme hyvinvointia ja elinvoimaisuutta alueellamme myös tulevan sukupolven hyväksi.

Ympäristö

Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti niin työhömme kuin valintoihimme energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten merkitys energia-alalla on suuri. Keskeinen kysymys on ilmastonmuutoksen hillitseminen investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaliin tuotantoon.

Siirtyminen hiilineutraaliin sähköntuotantoon on ollut KSOY:n pitkän aikavälin strateginen tavoite. Muutos alkoi 2010-luvun alussa, jolloin yhtiö alkoi investoida ydin-, vesi- ja tuulivoimaan. Samalla luovuttiin vaiheittain vanhentuneiden ja taloudellisesti kannattamattomien kivihiili-, öljy-, maakaasu- ja turvevoimalaitosten omistuksista. Vuonna 2023 KSOY:n sähköntuotanto oli 99,8 prosenttisesti hiilineutraalia. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava luku oli vain 51,8 prosenttia.

Ihmiset

Vastuullisessa sidosryhmätyössä on tärkeää tunnistaa keskeisten ryhmien odotukset ja tarpeet. Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja omistajat.

Tyytyväiset asiakkaat

Meillä on vastuu asiakkaistamme, jotka luottavat kykyymme tehdä kestäviä ratkaisuja energiantuotannossa ja toimittaa sähköä mahdollisimman häiriöttömästi ja tehokkaasti. Tavoitteenamme on säilyttää asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Mittaamme vuosittain asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme. Haluamme ymmärtää ja ennakoida asiakkaidemme muuttuvia tarpeita ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Energianeuvonta ja kannustaminen energiansäästöön ovat tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Yhdessä alueemme kuntien, kaupunkien ja muiden sähköyhtiöiden kanssa tarjoamme kuluttajille maksuttoman energianeuvonnan. Olemme myös vuosittain mukana hankkimassa alueemme tokaluokkalaisille energia-asioiden oppimateriaaleja. Tavoitteena on kiinnittää huomiota energiankäyttöömme ja siihen, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Meillä on noin 60 työntekijää, joiden hyvinvoinnista pidämme huolta. Lisäksi työllistämme verkostoinvestointiemme ja kunnossapitotoimiemme kautta moninkertaisen määrän palveluntuottajia ja -toimittajia, ja tuotamme näin hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Omistajat

Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan, joka ulottuu seuraavaa kvartaalia pidemmälle ja toimii omistajien parhaaksi.

Yhteisö

Alueemme hyvinvointi ja kehittyminen on meille tärkeää. Olemme aktiivisesti mukana toiminta-alueemme yhteisöissä, kehitämme ja verkostoidumme, jotta menestyisimme yhdessä.

Osallistumme yhteisöjen toimintaan mm. sponsoroimalla urheiluseurojen toimintaa sekä tukemalla pienimuotoisesti erilaisia tapahtumia sekä yksittäisiä kampanjoita, seminaareja tms. tilaisuuksia.

Oman toiminta-alueemme kehittämisen lisäksi toimimme aktiivisesti myös energiatoimialan kehittämiseksi. Teemme yhteistyötä energiatoimialan muiden toimijoiden kanssa vakaan, ennakoitavan ja turvallisen toimintaympäristön kehittämiseksi. Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa Energiaviraston ja muiden keskeisten viranomaistahojen kanssa sääntely- ja investointiympäristön kehittämiseksi.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki