Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Sähkökatkojen hyvitykset ja korvaukset

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hänen käyttöpaikkansa on ollut ilman sähköjä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Vakiokorvaus maksetaan asiakkaalle automaattisesti hyvityksenä sähkölaskulle. Sähkökatkon aiheuttamasta sähkövahingosta tai haitasta voit hakea korvausta Kymenlaakson Sähköverkolta tai omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Sähkövahinko

Sähköverkkotoiminnan aiheuttamasta vahingosta tai haitasta voit hakea korvausta Kymenlaakson Sähköverkolta tai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Vahinko voi olla esimerkiksi nollavian vioittama tai rikkoma sähkölaite. Esimerkiksi sulaneista pakasteista haetaan korvausta kotivakuutuksen kautta. Korvauksen saaminen vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvasi laajuudesta.

Kymenlaakson Sähköverkolta haetaan korvausta sähkövahingosta oheisella vahinkoilmoituslomakkeella. Kaikki korvaushakemukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Täytä lomake ja lähetä se sähköpostin liitteenä tai postitse. Tallenna täytetty lomake tietokoneellesi ennen sähköpostiin liittämistä tai tulosta se itsellesi.

KSOY Vahinkoilmoitus (n. 1,5 MB)

Korvaushakemuksessa tarvittavat liitteet ovat:

•    Mahdolliset ostokuitit tai laskut vahingoittuneesta tavarasta
•    Korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian aiheuttajasta sekä korjauskuluista
•    Selvitys muista vahingosta aiheutuneista kuluista

Korvaushakemuksen toimitusosoite

Sähköpostin liitteenä: vahingonkorvaukset@enerva.fi (Skannaa mukaan myös hakemuksen liitteet)
Postissa: Kymenlaakson Sähköverkko Oy / Korvauskäsittely, Yhdystie 7, 47200 Elimäki

Korvausvaatimus tulee esittää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut tai kun asiakas on saanut tietoonsa tapahtuneen vahingon. Korvaushakemuksen myöhästyminen aiheuttaa korvausmahdollisuuden menettämisen.

Korvauskäsittelyssä noudatamme verkkopalveluehtoja VPE2019.

Korvaushakemuksen käsittelyssä huomioidaan kohtuulliset lisävahinkojen ehkäisemisestä aiheutuneet kustannukset. Kymenlaakson Sähköverkko Oy varaa mahdollisuuden tarkastaa vahingoittuneen omaisuuden.

Vakiokorvaus pitkästä sähkökatkosta

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hänen käyttöpaikkansa on ollut ilman sähköjä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Vakiokorvausta ei tarvitse erikseen hakea, se hyvitetään automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa noin 2 kuukautta sähköhäiriötapahtuman jälkeen.

Vakiokorvauksen määrät vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ovat:

  • 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12h mutta vähemmän kuin 24h
  • 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24h mutta vähemmän kuin 72h
  • 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72h mutta vähemmän kuin 120h
  • 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120h mutta vähemmän kuin 192h
  • 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192h mutta vähemmän kuin 288h
  • 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288h

Asiakkaalle maksettavan korvauksen suuruus kalenterivuoden kuluessa on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon oman kaukokäyttöjärjestelmän kautta tai sähkökäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta voisi olla energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Työturvallisuus huomioidaan aina

Sellaisissa tapauksissa, joissa vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa. Tällaisia tapauksia voisivat olla esim. rajut myrskyt, joissa korjaajat ovat vaarassa jäädä kaatuvien puiden alle tai on vaarallista lähteä veneellä saaristoon korjaamaan vikoja.

Korvaus hyvitetään sähkölaskussa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy maksaa sähköntoimituksen vakiokorvauksen asiakkaalle verkkopalvelumaksun hyvityksenä sähkölaskussa automaattisesti.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki