Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Luotettavaa energiaa ja vastuullista verkon kehittämistä

Tietoturvamallia kehitettiin

KSOY otti vuonna 2023 käyttöön tietoturvan johtamis- ja hallintajärjestelmän, joka on keskeinen osa tietoturvallisuuden ylläpitoa ja riskienhallintaa. Tietoturvan toteuttamiseksi tietoturvaorganisaatio vastuuttaa yhdessä liiketoimintojen kanssa rooleja tietoturvariskien tunnistamiseksi ja hallintatoimenpiteiden määrittämiseksi.

Mittariuudistuksesta sopimus kotimaisen toimittajan kanssa

Kymenlaakson Sähköverkko julkisti vuoden 2023 alussa yhteistyösopimuksen kotimaisen Aidon Oy:n kanssa uusien älykkäiden sähkömittarien hankinnasta, tiedonsiirtopalvelusta ja asennuksesta. Lisäksi Aidon toimittaa Kymenlaakson Sähköverkolle energiamittauksen ja mittaustiedonhallinnan kymmenen vuoden ajan. Kymenlaakson Sähköverkko uudistaa hankkeessa noin 100 000 sähkömittaria, ja hankinnan arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyi vuonna 2023 uuden ICT-järjestelmän ja palveluympäristön toteutuksella. Sähkömittareiden asennukset asiakkaillemme painottuvat vuosiin 2025–2026. Laiteasennuksista vastaa Aidonin alihankkijana infrapalveluyhtiö Elvera Oy. Sähkömittarihanke kilpailutettiin yhteishankintana Järvi-Suomen Energia Oy:n ja PKS Sähkönsiirto Oy:n kanssa.

Tutkimus- ja kehityshankkeista uusia toimintatapoja operatiiviseen toimintaan

Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeiden avulla kehitämme uusia toimintatapoja, pilotoimme uutta tekniikkaa sekä tarkastelemme tulevaisuuden muutoksia, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin. Teemme tutkimus- ja kehityshankkeita yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten, laitevalmistajien ja muiden verkkoyhtiöiden kanssa.

Olimme 2023 mukana rahoittamassa ja ohjaamassa seuraavia hankkeita:

Joustojen hyödyntäminen verkkotoiminnan kehittämisessä

Hankkeen vetovastuussa on Tampereen yliopisto, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkösiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Hankkeessa tarkastellaan verkkoyhtiön mahdollisuuksia hyödyntää joustoja niin mahdollisten joustokohteiden kuin valvontamenetelmien kannalta. Hanke käynnistettiin vuoden 2022 loppupuolella, ja se valmistui vuoden 2023 aikana. Hankkeen loppuraportti on julkaistu nettisivuillamme.

Droonit ja data-analytiikka sähköverkkojen vianpaikannuksessa ja kunnossapidossa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK:in tuottama hanke yhteistyössä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, Järvi-Suomen Energia Oy:n ja Lappeenrannan Sähköverkko Oy:n kanssa. Hankkeessa tarkastellaan droonien sopivuutta erilaisten sensoreiden alustoiksi sekä tarkastellaan ääriolosuhteet droonien hyödyntämiselle. Hankkeessa kerätään kokemuksia teknologioiden soveltamisesta sähköverkkojen vianpaikannukseen ja -hallintaan liittyen. Hankkeen on tarkoitus valmistua viimeistään 2025.

Kyllästettyjen puupylväiden pitkäaikaiskestävyys EAKR-hanke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK tuottaa hanketta yhteistyössä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, Järvi-Suomen Energia Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Tutkimuksen avulla kerätään tietoa pylväiden elinkaaresta ja vaikutuksista toimintaan. Toimintavaikutuksista tutkitaan mm. kuinka pitkään pylväs voi olla turvallisesti käytössä (henkilöturvallisuus) ja mikä pylväiden elinkaari on sähköverkon omaisuuden hallinnan näkökulmasta, ts. milloin on tarvetta saneerata, onko syytä siirtyä ilmajohdoista vain maakaapeleihin jne. Tutkimuksen tuottaman ikääntymismallin avulla pylväiden elinkaaren hallintaan osattaisiin kohdistaa pylväiden kuntotarkastuksia ja mahdolliset uusinnat pystyttäisiin kohdistamaan tarkemmin oikeisiin johto-osiin ja pylväisiin tai vaihtaa kunnossapidon toimin vain tarvittavat pylväät. Hanke käynnistyi vuoden 2023 aikana.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki