Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Vastuullisuus

Kestäviä valintoja huomisen hyväksi

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on meille tärkeää. Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskansalaisuus tarkoittavat meille valintoja ja tekoja. Omalla toiminnallamme tuemme hyvinvointia ja elinvoimaisuutta alueellamme myös tulevan sukupolven hyväksi.

Perustan hyvinvoinnille luo luotettava, kilpailukykyinen, ympäristöystävällinen ja vuorovaikutteinen energia.

Luotettavaa energiaa

Toimintamme lähtökohta on turvallinen, kehittyvä ja häiriötön toiminta energiaketjun kaikissa vaiheissa tuotannosta kulutukseen.

Lue lisää

Kilpailukykyistä energiaa

Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan, joka ulottuu seuraavaa kvartaalia pidemmälle ja toimii kaikkien sidosryhmiemme parhaaksi. Terveellä liiketoiminnalla voimme varmistaa toiminnan jatkuvuuden, luotettavan energiantoimituksen ja merkittävän tuoton omistajakunnille.

Lue lisää

Ympäristöystävällistä energiaa

Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti työhömme ja valintoihimme energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten merkitys energia-alalla on suuri. Keskeinen kysymys on ilmastonmuutoksen hillitseminen investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaliin tuotantoon.

Lue lisää

Vuorovaikutteista energiaa

Sosiaalisen vastuun keskiössä ovat ihmiset. Vastuullisessa sidosryhmätyössä on tärkeää tunnistaa keskeisten ryhmien odotukset ja tarpeet. Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja omistajat sekä viranomaiset, päättäjät ja järjestöt.

Lue lisää

Huoltovarmuuteen suhtaudutaan vakavasti ja hallitusti

Sähköverkkotoiminta on huoltovarmuuskriittinen toimiala, ja olemme varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin mm. materiaalien, henkilöresurssien, kaluston ja järjestelmien osalta.

Lue lisää

Toimintamalli purkumateriaalien hyödyntämisestä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt toimintamallia verkosta purkautuvien materiaalien hyödyntämiseksi. Käytöstä poistettu sähköverkko muuttuu tehokkaalla kierrätyksellä uudelleen raaka-aineeksi ja varaosiksi.

Lue lisää

Kehitys kohti hiilivapaata tuotantoa

Siirtyminen hiilineutraaliin sähköntuotantoon on ollut KSOY:n pitkän aikavälin strateginen tavoite.

Lue lisää

Strategia ja arvot

Lue lisää

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki