Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kehitys kohti hiilivapaata tuotantoa

Siirtyminen hiilineutraaliin sähköntuotantoon on ollut KSOY:n pitkän aikavälin strateginen tavoite.

Muutos alkoi 2010-luvun alussa, jolloin yhtiö alkoi investoida ydin-, vesi- ja tuulivoimaan. Samalla luovuttiin vaiheittain vanhentuneiden ja taloudellisesti kannattamattomien kivihiili-, öljy-, maakaasu- ja turvevoimalaitosten omistuksista. KSOY:n sähköntuotanto oli 99,8 prosenttisesti hiilineutraalia vuonna 2023. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava luku oli vain 51,8 prosenttia.

Olkiluoto 3 -laitoksen valmistuminen ja säännöllisen sähköntuotannon alkaminen vuonna 2023 on ollut suurin yksittäinen muutos KSOY:n tuotantorakenteessa.

Vuonna 2023 tuulisähköllä katettiin 18,1 % Suomen sähkön kulutuksesta, ja tuulisähkön osuus Suomen sähkön tuotannosta oli 18,5 %. Kotimaisen tuulisähkön tuotanto kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. (Lähde: Tuulivoimayhdistys 12.1.2023)

KSOY on mukana Suomen suurimman tuulivoimapuiston toteuttamisessa Lestijärvellä. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh / kotitalous). Lestijärven tuulipuiston valmistumisen jälkeen tuulivoiman osuus Kymenlaakson Sähkön koko sähköntuotannosta on noin 30 prosenttia. Puiston arvioidaan valmistuvan ja aloittavan tuotannon vuonna 2025.

Vuonna 2023 tehtiin ensimmäinen investointipäätös aurinkovoimaomistuksesta. KSOY osallistuu Kymppivoima Oy:n kautta EPV Energian aurinkovoimapuiston rakentamiseen Lapuan Heininevalle. Aurinkopuiston kokonaisteho on noin 70 MW ja keskituotto yli 67 GWh vuodessa. KSOY:n osuus puistosta on 6 prosenttia.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki