Ändringar i elanslutningen

Vill du göra din anslutning större eller mindre?
Har din elanvändning minskat så mycket att du kan överföra din anslutning till underhåll eller säga upp det?
Hur beaktas anslutningen vid fastighetsköp?

Ta kontakt med vår anslutningsförsäljning när du vill ha råd om vad det lönar sig att göra i olika situationer.