Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Hinnastot ja ehdot

Sähkön verkkopalvelun hinta muodostuu perusmaksusta, siirtomaksusta ja sähköverosta. Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä. Energiavirasto valvoo sähkön verkkopalveluhintojen kohtuullisuutta.

Hinnastot

Sähkön verkkopalvelumaksulla saat

  • oikeuden käyttää sähköä milloin tahansa ja niin paljon kuin oma liittymä antaa myöden
  • sähkönjakelun ympärivuorokautisen valvonnan ja häiriöiden hoidon vuoden jokaisena päivänä
  • sähkön mittauksen ja raportit omasta sähkönkäytöstäsi tunnin tarkkuudella
  • sähköverkon ylläpidon ja uusimisen, säännöllisen tarkastamisen, kunnossapidon ja linjakadun raivaukset

Sähkön verkkopalveluhinnasto

Liittymismaksuhinnasto

Liittymän ylläpitohinnasto

Kymenlaakson Sähköverkko Oy palveluhinnasto

Tuotannon verkkopalveluhinnasto

Suurjännitteisen jakeluverkon hinnasto 1.1.2019

Ehdot

Sovellamme sopimuksiin Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkoalueella alan voimassa olevia ehtoja.

Sähköntoimitusehdot (143,0 kB)

Verkkopalveluehdot 2019(201,1 kB)

Liittymisehdot (159,3 kB)

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot (109,4 kB)

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Siirry kuluttajariitalautakunnan sivuille 

Siirry kuluttajaneuvonnan sivuille 

Neljä faktaa veroista ja sähkön siirtohinnoista

Toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät verkostoinvestoinnit näkyvät siirtohinnoissa vääjäämättä, mutta paljon siirtomaksuja enemmän on paisunut laskussa oleva veron osuus.

Lue artikkeli

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki