Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Näin sähkönkäyttäjä ruokkii verokarhua – neljä faktaa veroista ja sähkön siirtohinnoista

10.9.2023

Toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät verkostoinvestoinnit näkyvät siirtohinnoissa vääjäämättä, mutta paljon siirtomaksuja enemmän on paisunut laskussa oleva veron osuus. Siirtolaskusta veron osuus on jo yli puolet.

1. Sähkölämmittäjällä veron osuus sähkölaskusta on kaksinkertaistunut 14 vuodessa

Verojen osuus sähkönkäyttäjän sähkölaskusta on kasvanut merkittävästi vuodesta 2009. Kaavio on tehty sähkölämmittäjien valtakunnallisten keskihintojen mukaan. Mukana ovat yli 15 000 kWh vuodessa sähköä käyttävien asiakkaiden verkkopalvelumaksut ja verot vuosilta 2009-2023. Vuoden 2011 alussa uudistettiin Suomen energiaverotus. Lähde: Tilastokeskus

 

2. Sähkön kokonaiskuluista kolmannes on veroa, toinen kolmannes siirtoa ja loput energiaa

Kotitalousasiakkaan kokonaissähkökulut koostuvat sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja veroista. Valtakunnallisen keskiarvohintojen mukaan laskettuna jokainen osa vie kuluista asiakastyypistä riippuen noin kolmanneksen. Sähkövero kokonaisuudessaan ja siirron arvonlisävero laskutetaan siirtolaskussa.

 

3. Kymenlaakson Sähköverkon sähkölämmittäjäasiakkailla siirtolaskusta on puolet veroa

Siirtolasku sisältää sähkön siirtopalvelun lisäksi sähköveron ja arvonlisäveron. Sähköveroa maksetaan valtiolle kulutuksen mukaan, noin 2,79 snt/kWh. Sen lisäksi maksetaan arvonlisäveroa 24 prosenttia. Verojen osuus siirtolaskusta vaihtelee sähkönkäyttömäärän mukaan. Näin paljon on verojen osuus siirtolaskusta erityyppisillä Kymenlaakson Sähköverkon asiakkailla keskimäärin.

Siirtomaksut / vuosi tyyppikäyttäjittäin

4. Valtaosa siirtohinnasta käytetään investointeihin ja verkon kunnossapitoon

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä. Viranomainen määrittää sallitun liikevaihdon ja katon siirtohinnoittelulle.

Saaduista siirtohinnoista käytetään keskimäärin:

54 % Investointeihin ja rahoitukseen
30 % verkon kunnossapitoon
10 % kantaverkon (Fingrid Oy) maksuihin
6 % verkostohäviöihin

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki