Gå till innehållet
Hae sivustolta

Prislistor och villkor

Nätttjänstavgiften påverkas inte av elmängden som används, kostnaderna är så gott som helt fasta. Energimyndigheten övervakar att nätttjänstavgifterna för elektricitet är rimliga.

Prislistor

För nättjänstavgiften får du

  • rätt att använda elektricitet när som helst och så stora mängder som den egna anslutningen tillåter
  • övervakning av eldistributionen 24 timmar om dygnet och åtgärdande av störningar året runt.
  • elmätning och rapporter över din egen elanvändning för varje timme.
  • underhåll och förnyande av elnätet, regelbundna inspektioner, underhåll och röjning av linjegatan

Prislista för nätttjänst 1.6.2023

Anslutningsprislista

Prislista för upperätthållande av elanslutning

Serviceprislista

Prislista för nättjänst av småproduktion

Prislista för nättjänst av produktion

Villkor

Vi tillämpar på avtalen gällande branschvillkor i nätområdet för Kymmenedalens Elnät Ab.

Elleveransvillkor

Nättjänstvillkor

Anslutningsvillkor

Villkor för anslutning till högspänningsdistributionsnät

Eventuella tvister gällande avtalet ska avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten genom förhandlingar har konsumenten möjlighet att låta konsumenttvistenämnden avgöra ärendet. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten vara i kontakt med magistraternas konsumentrådgivning.

Gå till konsumenttvistenämnden websidan (öppnas i nytt fönster)

Gå till konsumentrådgivnings websida (öppnas i nytt fönster)

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä