Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Toimitusjohtajan katsaus

Talouden vaisu kehitys, alkuvuoden lämmin sää ja energiakriisin vaikutukset näkyivät vuoden 2023 sähkönkäytössä. Sähkön kulutus Suomessa väheni kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja se oli 2000-luvun alhaisimmalla tasolla. Teollisuuden sähkönkäyttö väheni kuusi prosenttia. Kymenlaakson Sähkön toimitusmäärät jäivät verkkopalveluissa noin viisi prosenttia ja sähkönmyynnissä noin kaksikymmentä prosenttia edellisvuotta alhaisemmiksi samalla kun sähköntuotannon määrä kasvoi kaksikymmentäneljä prosenttia.

Sähkön markkinahinnan voimakas vaihtelu jatkui vuonna 2023. Sähkön markkinahinta laski edellisvuoden ennätykselliseltä tasolta 63 %. Keskimääräinen sähkön markkinahinta oli Suomessa 56 €/MWh, kun hinta edeltävänä vuonna oli 154 €/MWh. Sähkön hintapiikeistä ja vastaavasti negatiivisista spot-markkinahinnoista on tullut parin viime vuoden aikana sähkömarkkinan arkea. Negatiivisten tuntihintojen määrä kasvoi huomattavasti, ja niitä oli kaikkiaan 467 tuntina.

Kymenlaakson Sähkö -konserni teki vuonna 2023 erittäin vahvan tuloksen. Konsernin liikevaihto oli 148,2 (196,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 29,5 (–0,8) miljoonaa euroa. Vahva tulos perustui sähköntuotannon ja myynnin onnistuneisiin hintasuojauksiin sekä sähkön tuotantomäärän kasvuun. Energialiiketoiminnan tulos rahoituserien jälkeen oli 17,4 (–14,5) miljoonaa euroa. Verkkotoiminnan tulos parani hieman edellisvuodesta ja liikevoitto oli 14,6 (13,7) miljoonaa euroa. Konsernin tuloksen perusteella yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle merkittävästi edellisvuotta korkeamman 60 (16,9) euroa/osake osingon maksamista, ja osinkoa maksetaan omistajakunnille noin 10,1 (2,8) miljoonaa euroa.

Sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Liiketoiminnan riskit ovat kasvaneet, ja toiminnan jatkaminen vaatii merkittäviä kehityspanoksia. Markkinoille on perustettu sähkönmyyjien yhteenliittymiä, ja useita pieniä toimijoita on poistunut markkinoilta. Kymenlaakson Sähkö toteutti perusteellisen harkinnan jälkeen järjestelyn, jossa yhtiö luovutti vähittäismyyntiliiketoiminnan Väre Oy:lle ja sai vastikkeena Väre Oy:n osakkeita. Järjestely sai viranomaishyväksynnän marraskuun lopulla ja toteutus tapahtui vuoden 2024 alussa. Vähittäismyyntiliiketoiminnan päättymisen myötä seitsemän henkilön työsuhde yhtiössä päättyi vuoden lopussa.

KSOY on toteuttanut vihreää siirtymää jo yli vuosikymmenen ajan. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista sähkön tuotantomuodoista on siirrytty hiilivapaisiin tuotantomuotoihin. Vuoden 2023 merkittävä tapahtuma oli Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja säännöllisen sähköntuotannon aloitus. Olkiluoto 3 kaksinkertaistaa yhtiön ydinvoimatuotannon määrän. Toinen merkittävä rakennusvaiheessa oleva tuotantoinvestointi on Lestijärven tuulivoimapuisto, joka valmistuessaan vuonna 2025 tulee yli kaksinkertaistamaan yhtiön tuulivoimatuotannon määrän. Yhtiön uusimmasta tuotantopanostuksesta, investoinnista aurinkovoimaan, päätettiin katsauskauden aikana.

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle osuneet myrskyt aiheuttivat viime vuonna sähkökatkoja merkittävästi edellisvuosia enemmän. Keskimääräinen keskeytysaika yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myrskyistä aiheutui huomattava taloudellinen vaikutus sekä korjauskuluina että tuoton menetyksenä. Vuosittaiset lähes 20 miljoonan euron investoinnit maakaapelointiin, verkostoautomaatioon ja ilmajohtojen siirtoon metsästä teiden varsille parantavat sähköverkon toimitusvarmuutta tulevina vuosina.

Energiavirasto julkaisi vuoden lopulla uudet kahden seuraavan nelivuotiskauden 2024–2027 ja 2028–2031 valvontamenetelmät. Valvontamenetelmät sisältävät merkittäviä muutoksia aikaisemmin sovellettuihin menetelmiin verrattuna. Muutokset valvontamenetelmiin tulivat koko toimialalle yllätyksenä etenkin, kun ne kohdistuvat ajanjaksoon, jolloin verkkoyhtiöiden investoinnit puhtaan siirtymän ja sähköistyvän yhteiskunnan vaatimuksiin ovat kriittisiä. Verkkoyhtiöt tarvitsevat pitkäjänteisen ja ennakoitavan sääntely-ympäristön sekä investointeihin kannustavat ymmärrettävät valvontamenetelmät voidakseen toteuttaa niille määrättyä verkon kehittämisvelvollisuutta.

Kiitän sähkönmyynnin asiakkaitamme luottamuksesta yhtiötä kohtaan, ja toivotan heille menestystä Väreen asiakkaina. Kiitän myös yhtiön henkilöstä vuoden 2023 erinomaisesta tuloksesta sekä hallitusta, hallintoneuvostoa ja osakkeenomistajia jämäkästä päätöksenteosta liiketoimintajärjestelyn yhteydessä.

Avainluvut

Lue lisää

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki