Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 50,8 (51,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 14,6 (13,7) miljoonaa euroa.

Kymenlaakson Sähköverkko korotti vuonna 2023 sähkön siirtohintoja ensimmäisen kerran sitten vuoden 2018. Siirtohintoja korotettiin keskimäärin 5,8 prosenttia. Hinnankorotuksen taustalla oli verkon rakennus- ja ylläpitokustannusten merkittävä nousu sekä kasvaneet häviösähkökustannukset.

Sähkönkäyttö väheni edellisvuoteen verrattuna hieman alle 5 prosenttia. Sähkön käytön väheneminen johtui edellisvuotta lämpimämmästä talvesta, energiahinnan noususta sekä sähkön käyttäjien vahvasta osallistumisesta sähkön säästökampanjoihin.

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle osui useita lumikuorma- ja myrskyrintamia, jotka aiheuttivat sähkökatkoja yhtiön asiakkaille. Vuonna 2023 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli 3 tuntia 32 minuuttia (1 tuntia 30 minuuttia). Keskimääräinen keskeytysaika kasvoi toiminta-alueelle osuneiden suurhäiriöiden vuoksi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Joulukuussa Kymenlaakson Sähköverkko jätti perimättä verkkopalvelun perusmaksut asiakkailta. Päätöksen taustalla oli Fingridin ilmoitus jättää perimättä osa vuoden 2023 kantaverkkopalvelumaksuista. Hinnanalennus siirrettiin asiakkaille talvella, jolloin sähkön kulutus on korkeaa ja sähkölaskut suurimmillaan.

Merkittävät toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuvat

Vuonna 2023 Kymenlaakson Sähköverkko investoi verkon rakentamiseen noin 17 miljoonaa euroa. Yhtiön investointieuroja ohjaa vuoteen 2036 ulottuva kehittämissuunnitelma, jota valvoo Energiavirasto. Vuosittain toteutetaan mm. huomattava määrä maakaapelointia ja verkostoautomaation lisäämistä sekä ilmajohtojen siirtämistä metsästä teiden varsille. Kaikki toimenpiteet tähtäävät verkon toimitusvarmuuden ylläpitoon ja parantamiseen sekä verkon kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Alueellinen tehon tarpeen kasvu ja muut verkon kehittämiseen liittyvät asiakastarpeet huomioidaan jo hankkeiden suunnittelussa. Verkkoa rakennetaan aina vuosikymmenien tarpeet huomioiden.

Toimenpiteitämme toimitusvarmuuden parantamiseksi vuonna 2023:

  • Uutta maakaapeliverkkoa otettiin vuoden aikana käyttöön yli 230 kilometriä. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 100 kilometriä ja pienjänniteverkkoa noin 130 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2023 lopussa 32,4 (30,4) prosenttia.
  • Vuoden merkittävimmät ja investointina arvokkaimmat projektit olivat Keltakankaan ja Enäjärven hankkeet. Hankkeiden valmistumisen myötä noin 1 400 asiakkaan sähkön toimitusvarmauus parani.
  • Osana verkon kunnossapitoa ja toimitusvarmuutta toteutettiin sähköverkon lentokuvausta. Kuvausalueina olivat Hollola, Myrskylä, Orimattila ja Kouvolan Elimäki.

Sähköautojen latausasemien vilkas rakentaminen näkyi työtehtävissä

Uusien liittymien määrä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Liittymätöissä painopistealueena oli selkeästi sähköliittymien suurentaminen. Sähköautojen latausasemia on rakennettu paljon, ja toimenpide vaatii usein liittymäkoon suurentamisen. Joskus myös verkkoa on paikallisesti vahvistettava, esimerkiksi kauppojen tai huoltoasemien pikalatauspisteiden toteutuksen yhteydessä.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki