Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähköltä uusi liiketoiminta-avaus uusiutuvan energian hankkeiden sähkönsiirtoon

Julkaistu 11.4.2023

Kymenlaakson Sähkö on perustanut uuden tytäryhtiön: Suomen Liittymisjohdot Oy:n. Uusi yhtiö tarjoaa palveluita uusiutuvan energian tuotantohankkeiden sähkösiirtoon. Yhtiön palveluiden avulla koordinoidaan uudistuvaa energiajärjestelmää toteuttavien hankkeiden kuten tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeiden tuotannon liittämistä yhteiskäyttöjohdolla sähköverkkoon.

Yhtiö tuottaa elinkaaripalvelua, joka sisältää sähkönsiirtoverkon suunnitteluun liittyvien selvitysten ja lupien hankinnan, rakentamisen sekä liityntäjohdon ylläpidon, huollon ja korjaukset koko käyttöiän aikana.​

Yhtiön tavoitteena on kehittyä Suomen johtavaksi liityntäjohtoja tarjoavaksi toimijaksi ja edistää sähkönsiirron ratkaisuin energia-alan vihreää siirtymää.

Yhtiö vastaa toimialan tarpeisiin ja kysyntään

Useat eri toimijat energia-alalta, viranomaiset sekä kuntien ja maanomistajien edustajat ovat tuoneet esille tarpeita yhteisjohtojen toteuttamiseen. Kun kysyntää yhteishankkeille on entistä enemmän, ratkaisee nyt perustetun yhtiön toimintamalli osaltaan näitä sähkönsiirron haasteita ja pullonkauloja.

Uusi yhtiö on syntynyt vastaamaan toimialan tarpeisiin. Yhteiskunnan sähköistyminen ja uusiutuvan energian tuotannon tarpeet ovat aikaansaaneet tilanteen, jossa on sekä suunnitteilla että rakenteilla ennätysmäärä tuuli- ja aurinkovoimaa. Uusiutuvan energian tuotantohankkeissa aikaa ja kustannuksia kuluu usein turhaan päällekkäisissä ja kokonaisuutta huomioimattomissa verkkoratkaisuissa. Tavoitteet ja tarpeet maankäytön vaikutusten pienentämiseksi sekä luontoarvojen turvaamiseksi ovat myös nousseet vahvasti esille.

”Olemme jo tässä yhtiön perustamisvaiheessa käyneet neuvotteluita useiden hanketoimijoiden ja viranomaisten kanssa, ja löytäneet ratkaisuja yhteisjohtojen toteuttamisen toimintamallista, aikataulujen yhteensovittamisesta ja toteutustavasta”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. ”Liityntäjohtomallimme antaa hyvän mahdollisuuden eri tuotantomuotojen kasvattamiseen ja kehittämiseen myös jatkossa, koska yksittäisen hankkeen kapasiteettia on helppo laajentaa tulevaisuudessa liityntäjohtoa hyödyntäen.”

Yhtiö koordinoi energiantuotannon liittämisen sähköverkkoon kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti maanomistajat ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Kun sähkönsiirtotarpeet integroidaan, voidaan liittymisjohtoinvestointeja tehostaa ja samalla vähentää sekä investointikuluja että hankkeen aikataulu- ja kustannusriskejä.

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen, puh. 05 7780 101

 

Suomen Liittymisjohdot Oy on perustettu vuonna 2023 ja se on Kymenlaakson Sähkön 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tarjoaa palveluita uusiutuvan energian tuotantohankkeiden sähkösiirtoon. Yhtiön verkkosivut: www.sljoy.fi

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki