Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Suurjännitteisen jakeluverkon hinnasto 1.6.2023 (alv 0 %)

KANTAVERKKO-OSUUS

Kulutusmaksu

Asiakas maksaa kulutusmaksun sähköverkon liittymispisteissä Asiakkaan verkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen määrän perusteella.

Kulutusmaksun yksikköhinta on
8,96 €/MWh talviaika
2,55 €/MWh muu aika
talviajalla tarkoitetaan ajanjaksolla 1.12.-28.2. maanantai-perjantai klo 7-21 välistä aikaa.

Kulutusmaksun perusteena oleva kulutus määritetään Asiakkaan liittymispisteessä virtaavan sähköenergian, Asiakkaan liittymispisteen takaisen mahdollisen sähköenergian tuonnin ja viennin sekä voimalaitosten nettotuotantojen perusteella.

Verkosta ottomaksu

Asiakas maksaa verkon ottomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella.

Verkosta ottomaksun yksikköhinta sähköverkosta otolle on
0.92 €/MWh

Verkkoon antomaksu

Asiakas maksaa verkkoon antomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella.

Verkkoon antomaksu sähköverkkoon annolle on
0,61 €/MWh

Voimalaitosten tehomaksu

Asiakas maksaa tehomaksua kaikista sähköverkkoonsa suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon. Voimalaitosten tehomaksu peritään asiakkaan liittymispisteen takaisilta voimalaitoksilta Asiakkaan ilmoittaman nettosähkötehon perusteella.

Voimalaitoksen tehomaksu on 162 €/MW/kk

Lyhyen käyttöajan voimalaitokset 

Energiaperusteinen lyhyen käyttöajan energiamaksu laskutetaan nettotuotannosta teho-maksun sijaan, kun on erikseen sovittu lyhyen käyttöajan voimalaitoksista.

Lyhyen käyttöajan energiamaksu on 3,26 €/MWh

Loissähköä koskevat maksut

Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä loissähköikkunan ylittävältä osalta.

Loissähkösiirron maksut ovat
Loissähkösiirron maksut ovat
Loisenergiamaksu, otto 5 €/MVAr
Loisenergiamaksu, anto 5 €/MVAr
Loistehomaksu 1000 €/MVAr

KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY:N VERKKOPALVELUOSUUS

Liityntäpistemaksu

540 € / kuukausi / liityntäpiste

Energiamaksu

Asiakas maksaa energiamaksun Asiakkaan verkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen määrän perusteella.

2,16 €/MWh

Verkkoon antomaksu

Asiakas maksaa verkkoon antomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella. Verkkoon antomaksu sähköverkkoon annolle on

2,16 €/MWh.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki