Gör så här för att ta elanslutningen i bruk

Ta reda på effektbehovet i målet till vilket elektriciteten dras

Låt en expert göra upp en elplan. Om du bygger nytt ska du välja uppvärmningssystem och fundera på din elförbrukning.

Beställ en elanslutning

Utifrån beställningen utarbetar vi ett nytt anslutningsavtal till dig. Kontakta vår anslutningsförsäljning helst 2–3 månader innan byggarbetena inleds, om din byggplats är belägen i glesbygden. Uppge var din anslutning är belägen, storleken på huvudsäkringen och dina önskemål beträffande leveranstiden. En kartbilaga eller en planritning gör det lättare att fastställa läget.

Vi gör en elektrifieringsplan och kommer överens med dig om tidtabellen för byggandet av anslutningen. Du kan be om en anslutningsoffert redan när du planerar att köpa en tomt. I de flesta fall får du reda på anslutningsavgiften genom att ringa vår anslutningsförsäljning.

Begär ett anbud på en mätcentral och en anslutningskabel till tomten

En elentreprenör utför installationerna på tomten. Du kan också begära ett anbud av Kymmenedalens El:s nätbyggnadsbolag Kyvera om en dylik installation i samband med att du beställer en anslutning eller lämnar en anbudsbegäran.

Vi rekommenderar att du väljer en mätcentral som står på en egen plattform och som har eluttag. På det här sättet får du enkelt tillgång till el redan under byggtiden. Det är även möjligt att först installera centralen på en temporär ställning. I detta fall skyddar elentreprenören centralens anslutningskabel och flyttar den senare till den slutliga platsen, till exempel byggnadens vägg. Vi hyr även ut temporära byggplatscentraler. Vi uppbär en avgift enligt serviceprislistan för montering och nedmontering av dem.

Elentreprenör som är godkända av Säkerhets- och kemikalieverket

Ingå ett avtal om nättjänst och elförsäljning

Koppling av elektriciteten förutsätter att du har ingått nättjänst- och elförsäljningsavtal för ditt användningsställe. Ta kontakt med det energibolag som du har valt. Mer information om elförsäljare

Elentreprenören beställer kopplingen

När anslutningen är färdigt byggd i enlighet med leveranstiden i anslutningsavtalet och elentreprenören har slutfört installationsarbetena på tomten så att de är färdiga att kopplas, kan du få tillgång till el. Entreprenören beställer kopplingen med en blankett med allmänna uppgifter.

Ta elektriciteten i bruk

Vi kopplar elektriciteten och installerar en fjärravläst mätare inom 8 arbetsdagar från mottagandet av beställningen när alla ärenden och avtal som hänför sig till kopplingen är i ordning.