Gå till innehållet
Hae sivustolta

Gör så här för att ta elanslutningen i bruk

Ta reda på effektbehovet i målet till vilket elektriciteten dras. Låt en expert göra upp en elplan. Om du bygger nytt ska du välja uppvärmningssystem och fundera på din elförbrukning.

Beställ en elanslutning

Utifrån beställningen utarbetar vi ett nytt anslutningsavtal till dig. Kontakta vår anslutningsförsäljning helst 2–3 månader innan byggarbetena inleds, om din byggplats är belägen i glesbygden. Uppge var din anslutning är belägen, storleken på huvudsäkringen och dina önskemål beträffande leveranstiden. En kartbilaga eller en planritning gör det lättare att fastställa läget.

Vi gör en elektrifieringsplan och kommer överens med dig om tidtabellen för byggandet av anslutningen. Du kan be om en anslutningsoffert redan när du planerar att köpa en tomt. I de flesta fall får du reda på anslutningsavgiften genom att ringa vår anslutningsförsäljning.

Anbudsbegäran/beställningsblankett för anslutning

Kundtjänstens kontaktinformation

Anslutningsprislista

Anslutningsvillkor AV 2019

Begär ett anbud på en mätcentral och en anslutningskabel till tomten

En elentreprenör utför installationerna på tomten. Du kan också begära ett anbud av Kymmenedalens El:s nätbyggnadsbolag Elvera om en dylik installation i samband med att du beställer en anslutning eller lämnar en anbudsbegäran.

Vi rekommenderar att du väljer en mätcentral som står på en egen plattform och som har eluttag. På det här sättet får du enkelt tillgång till el redan under byggtiden. Det är även möjligt att först installera centralen på en temporär ställning. I detta fall skyddar elentreprenören centralens anslutningskabel och flyttar den senare till den slutliga platsen, till exempel byggnadens vägg. Vi hyr även ut temporära byggplatscentraler. Vi uppbär en avgift enligt serviceprislistan för montering och nedmontering av dem.

Elentreprenör som är godkända av Säkerhets- och kemikalieverket

Ingå ett avtal om nättjänst och elförsäljning

Koppling av elektriciteten förutsätter att du har ingått nättjänst- och elförsäljningsavtal för ditt användningsställe. Ta kontakt med det energibolag som du har valt. Mer information om elförsäljare (öppnas i ett nytt fönster).

Elentreprenören beställer kopplingen

När anslutningen är färdigt byggd i enlighet med leveranstiden i anslutningsavtalet och elentreprenören har slutfört installationsarbetena på tomten så att de är färdiga att kopplas, kan du få tillgång till el. Entreprenören beställer kopplingen med en blankett med allmänna uppgifter.

Ta elektriciteten i bruk

Vi kopplar elektriciteten och installerar en fjärravläst mätare inom 8 arbetsdagar från mottagandet av beställningen när alla ärenden och avtal som hänför sig till kopplingen är i ordning.

El till byggplats eller för tillfälligt bruk

Om elbehovet är temporärt, t.ex. ett evenemang, en byggplats för ett rad- eller våningshus eller ett motsvarande mål där det finns en tydlig tidpunkt när elanvändningen upphör, behöver du en temporär elanslutning. Vi ingår ett avtal om en temporär anslutning för en bestämd tid, högst fem år i taget.

En temporär anslutning har inte en anslutningsavgift men vi uppbär kostnaderna för byggandet och rivandet av en temporär ledning. Vi hyr ut vid behov byggplatscentraler som lämpar sig för 3 x 25 A eller 3 x 63 A anslutningar. Om en parktransformator byggs för en temporär anslutning uppbär vi utrustningsahyra för transformatorn. Du hittar kopplings- och losstagningsavgifterna och hyrorna för byggplatscentraler i vår serviceprislista.

Koppling av elektricitet till en temporär anslutning förutsätter att du har ingått nättjänst- och elförsäljningsavtal. Ta kontakt med det energibolag som du har valt. Vi kopplar elektriciteten och installerar en fjärravläst mätare inom 8 arbetsdagar från mottagandet av beställningen när alla ärenden och avtal som hänför sig till kopplingen är i ordning. Vi kopplar en byggplatscentral som är större än 3 x 63 A efter att elentreprenören har skickat blanketten med allmänna uppgifter som gäller den.

Ta kontakt med anslutningsförsäljningen

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä