Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Liittymismaksuhinnasto 1.4.2024

Pienjänniteliittymät

(alv 24 %, siirtokelpoinen, ei palautuskelpoinen)

Pääsulake / AVyöhyke 1Vyöhyke II
3x25 A2 700 €4090 €
3x35 A3 790 €5 720 €
3x50 A5 410 €8 180 €
3x63 A6 820 €10 300 €
3x80 A8 660 €
3x100 A10 820 €
3x125 A13 520 €
3x160 A17 310 €
3x200 A21 640 €
3x250 A27 050 €
3x315 A34 080 €
3x400 A43 280 €
yli 3x400 A108 €/A

Vyöhyke I = Liittämiskohta sijaitsee asemakaava-alueella tai enintään 250 m etäisyydellä nykyisestä muuntamosta.

Vyöhyke II = Liittämiskohta sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella yli 250 m ja enintään 800 m etäisyydellä nykyisestä muuntamosta.

Pienjänniteliittymissä noudatamme vyöhykehinnoittelun soveltamisalueiden ulkopuolelle jäävissä kohteissa aluehinnoittelua eli liittymismaksu pohjautuu välittömiin liittämiskustannuksiin ja kapasiteettivarausmaksuun.

Emme sovella vyöhykehinnoittelua myöskään kohteissa, joiden muuntopiirissä on voimassa normaalia kalliimman liittymismaksun palautusehto. Vyöhyke- ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoittelemme tapauskohtaisesti.

Suunnittelemme liittymät normaalien suunnitteluperusteiden mukaisesti käyttämällä vakiorakenteita ja normaaleja mitoitusperusteita, jotka olemme määritelleet tarkemmin liittymismaksuperiaatteissa. Mitoitusperusteilla varmistamme hyvän sähkön laadun ja käyttöturvallisuuden.

Liittymän suurentaminen

Liittymän pääsulakkeen suurentamisesta perimme vyöhykehinnastojen I ja II alueilla liittymismaksun, joka on vanhan ja uuden pääsulakekoon mukaisten liittymismaksujen erotus. Vyöhykealueen ulkopuolella liittymismaksu muodostuu tehonlisäyksen mukaisesta kapasitettivarausmaksusta.

Liittämiskohta

Liittymismaksulla asiakas saa liittymän käyttöoikeuden. Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa liittymää varten tarvittavan sähköverkon liittämiskohtaan saakka, joka on ilmajohtoverkossa pylväs tai kiinteistön seinä ja maakaapeliverkossa tontin raja. Määrittelemme liittämiskohdan liittymissopimuksessa. Liittyjä vastaa liittämiskohdan muutoksesta aiheutuvista kustannuksista.

Mittauskeskus

Suosittelemme, että asiakas sijoittaa mittauskeskuksen ulos tai erilliseen tilaan, johon Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä on pääsy. Mittauskeskusta ei saa sijoittaa pylvääseen.

Pienliittymä

(alv 24 %, siirtokelpoinen, ei palautuskelpoinen)

Pienitehoinen, enintään 500 W kohde, kuten mainostaulu, vahvistin, opastinvalo tai vastaava. Liittymä voidaan toteuttaa ilman kWh-mittausta, mikäli kohteen sähkönkäyttö on luotettavasti arvioitavissa ja mittaus ei ole kohtuudella järjestettävissä.

3x25 AVyöhyke I ja II1 300 €

Keski- ja suurjänniteliittymät

Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero +24 %. Liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. Liittymistarjous on tapauskohtainen.

10 kV ja 20 kV110 kV
KULUTUS
Perusosa (tapauskohtainen) välittömät liittämiskustannuksetvälittömät liittämiskustannukset
Kapasiteettivarausmaksu, kulutus42 €/kVA26 €/kVA
TUOTANTO
Perusosa (tapauskohtainen)välittömät liittämiskustannuksetvälittömät liittämiskustannukset
Kapasiteettivarausmaksu, tuotanto, yli 2MVA41 €/kVA25 €/kVA

Tuotannon liittymät

Tuotannon liittymismaksujen määrittelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin kulutuksen liittymismaksuissa. Poikkeuksena alle 2 MVA tuotantolaitteistot, joiden liittymismaksusta vähennetään kapasiteettivarausmaksu.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki