Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kulutuksen vapaa kapasiteetti

Kymenlaakson Sähköverkon vapaa kulutuskapasiteetti on esitetty tämän sivuston kartassa. Kartasta voi tarkastella alueellisia tehotietoja, joita voidaan hyödyntää uusien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kartan avulla osoitamme, missä kapasiteettia on nopeasti ja helposti saatavilla normaalissa verkon käyttötilanteessa. Kartassa käytetty värikoodaus kertoo alueen keskijänniteverkon vapaan kapasiteetin määrän. Kapasiteetti on esitetty alueittain, mikä kertoo lähettyvillä olevan vapaan kapasiteetin. Tämä ei poissulje, että tapauskohtaisesti ilmoitetulla alueella tarvitaan verkkomuutoksia.

Kartan tilanne on tämänhetkinen otos verkostamme. Verkkoa kehitetään jatkuvasti ja parannamme verkkoa asiakkaiden ja yhteiskunnan toivomusten ja kehityshankkeiden perusteella. Alueet, joita karttaan ei ole merkitty, eivät siis ole poissuljettuja sähkön saatavuuden kannalta, mutta vaativat sähköverkon lisärakentamista. Poikkeustilanteissa emme pysty lupaamaan kaikille alueille kartassa ilmoitettuja tehoja, ja siksi jokainen liittymä tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Avaa karttanäkymä 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki