• marjastajat

Puunkaatoneuvonta

Onko kaadettava puu lähellä sähköjohtoja? Voiko se kaadettaessa vaurioittaa sähköjohtoja tai aiheuttaa vaaraa kaatajalle?

Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) verkkosivustolla www.tukes.fi voit tutustua turvaohjeisiin, videoihin ja ajankohtaisiin artikkeleihin koskien sähköjohtojen läheisyydessä työskentelyä. Sivustolle on koottu toimintaohjeita puunkaatotöihin, maanviljelyyn, nostotöihin ja kaivutöihin. Sivustolta löytyy neuvoja tapaturmien välttämiseksi ja ohjeita tilanteisiin, joissa sähköjohto on vaurioitunut.

Voit myös kysyä neuvoa maksuttomasta puunkaatoneuvonnastamme. Palveluun kuuluu puunkaadon opastaminen niin, että puunkaato lähellä sähköjohtoja sujuu turvallisesti.

Puun kaatamisesta, tarvittavista luvista ja jälkikäsittelystä huolehtii tontin omistaja.

Tilaa puunkaatoapu hyvissä ajoin (2 viikkoa ennen toimenpidettä) ottamalla yhteyttä sopimusurakoitsijaamme.

PUUNKAATOAPU 

Puu ja Kaato Ky
 p. 0400 236 526