Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Ohjeita puiden turvallisesta kaadosta

Tutustu kokoamiimme ohjeisiin puun turvallisesta kaadosta ennen töiden aloitusta.

Ennen työn aloittamista

Tarkasta moottorisahan turvalaitteet (ketjujarru, ketjusieppo ja turvaliipaisin), sahaajan varus­teet (viiltosuojahousut, turvakengät, turvakäsineet, kypärä, kuulosuojaimet ja silmäsuojain) ja kaadon suuntaamisvälineiden kunto.

Tarkasta, että ketju on terävä, oikein viilattu ja että ketjun kireys on oikea. Toispuoleisesti viila­tulla ja / tai löysällä teraketjulla ei saa tehtyä tarkkoja sahauksia.

Varmista, että ensiaputarvikkeet ja puhelin ovat mukanasi.

Jos kaadettava puu on niin lähellä sähkölinjaa, että se väärään suuntaan kaatuessa voi osua sähköjohtoon, ota yhteyttä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n puunkaatoapuun.

Yhteystiedot löydät täältä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy ei ota mitään vastuuta sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puunkaadon yhteydessä aiheutuvista mahdollisista vahingoista, ellei puunkaatoapua ole tilattu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä.

Kaatoa aloitettaessa

Katso tuulen suunta ja voimakkuus. Voimakkaalla, puuskittaisella tuulella ei saa kaataa puita, jotka voivat väärään suuntaan kaatuessaan ulottua voimajohdon virtajohtimiin. Puut on tällöin kaadettava myöhemmin paremmissa sääolosuhteissa.

Aloita kaadon suunnittelu jo puuta lähestyessäsi. Arvioi, minne ja miten paljon puu on kallellaan (huomioi talvella myös lumikuorman vaikutus). Huomioi myös muut kaatoon vaikuttavat vaaratekijät.

  • Onko puu vaurioitunut?
  • Onko merkkejä lahosta (kuiva latvus, tyvipaksunnos / purua tyvellä)?
  • Onko puun latvus kiinni muissa puissa ja onko vaaraa, että latvuksesta tippuu kaadon yhteydessä kuivia oksia?

Suunnittele, mihin suuntaan kaadat puun ja tarkista, ettei aiotussa kaatosuunnassa ole esimerkiksi kaapeleita tai muita rakenteita. Tarvittaessa raivaa kaatosuunnalta kallistuneet pienpuut pois niin, etteivät ne taivu vaarallisesti kaadetun puun alle (taipunut puu on kuin jousen jänne, joka voi iskeä vaarallisesti sahaajaa).

Raivaa aluskasvillisuus kaadettavan puun juurelta ja perääntymissuunnalta. Karsi tarvittaessa puun alimmat oksat. HUOM! Älä koskaan karsi oksia hartialinjaa ylempää.

Valitse kaadon suuntaamisen apuvälineet kaadon vaativuuden mukaan.

Tarkista vielä, ettei vaara-alueella on ketään ulkopuolisia.

Puun suunnattu kaato

Sähkölaitteistojen läheisyydessä puita kaadettaessa tulee erityisesti pyrkiä siihen, että pitopuu säilyy ehjänä koko kaadon ajan. Hyvä pitopuu voi aiheuttaa puun tyven halkeamista, mutta tuon haitan merkitys on varsin vähäinen verrattuna riskiin puun kaatumisesta vaaraan suuntaan. Pitopuun sopivan paksuuden voi merkitä pystyviillolla puun kylkeen.

Pitkät kapearunkoiset puut on usein vaativa kaataa suunnatusti kaatorautaa (”vänkäriä”) apuna käyttäen, koska teraketju ja kaatorauta eivät mahdu peräkkäin sahausrakoon. Tällaisten puiden kaadossa auttaa ns. eritasosahaus, jossa sahataan ensin vain puun toinen puoli ja asetetaan sitten kaatorauta sahausrakoon. Kun kaatorauta on paikallaan, sahataan puun toinen puoli vinosti äskeistä sahausta alempaa, mutta kuitenkin niin, että kaatoraudan alle jää ehjää puuta.

Esimerkkikuva eritasosahauksesta.

Esimerkkikuva pitopuusta eritasosahauksessa.

Vaativien puiden kaato kaatoapuvälineiden yhdistelmällä

Vaarallisesti voimajohdon päälle ulottuvien puiden ja muiden erityisen vaativien puiden (voimakkaasti kallistuneet puut, isot puut, vaurioituneet puut) kaadossa tulee käyttää kaadon suuntaamisvälineiden yhdistelmää eli kaatoraudan lisäksi myös tunkkia tai vetoköyttä.

Näiden puiden kaato tehdään aina kahden miehen työryhmällä.

Kaatotunkin etuna on melko nopea käyttö, mutta se ei sovellu voimakkaasti kallistuneiden puiden eikä lahovikaisten puiden katoon, koska työntövoima kohdistuu lähelle puun tyveä ja suuntautuu aina osittain ylöspäin, jolloin vaarana on, että tunkin työntövoima murtaa pitopuun ja puu kaatuu hallitsemattomasti.

Tunkkia käytettäessä vaarana on myös se, että tunkin tyvi painuu maahan.

Varmimmin puun saa kaatumaan haluttuun suuntaan käyttämällä vetoköyttä (varmistusköysi). Vetoköysi asetetaan kaadettavan puun ympärille mahdollisimman korkealle. Köyden asentamisessa kätevä apuväline on oksasahan varsi, jonka päähän on kiinnitetty koukku, jolla köyden saa pujotettua puun ympärille. Köyden toinen pää kiinnitetään viistosti kaatosuunnassa olevan puun tyveen vetoliinalla. Köyden kiristyspisteen tulee olla joko selvästi kaadettavan puun pituutta kauempana, tai sitten tulee käyttää köysipyörää (taittopyörää) ja kahta eri kiinnityspistettä. Tällöin köyden kiristäminen taljalla voidaan tehdä eri suunnasta, kuin mihin köyden veto suuntautuu.

HUOM! Vetoköysi asetetaan aina ennen kaatotoimenpiteitä.

Kuva kaadosta kaatorautaa ja tunkkia käyttäen.

Kuva puun kaatosuunnan varmistamisesta kaatorautaa ja vetoköyttä käyttäen.

Esimerkkikuva taittopyörän käytöstä.

Lähde: Fingrid Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy ei ota mitään vastuuta sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puunkaadon yhteydessä aiheutuvista mahdollisista vahingoista, ellei puunkaatoapua ole tilattu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki