Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Ostajan opas

Tiedätkö, mitä tarkoittaa sähkön verkkopalvelu ja miten se eroaa liittymästä? Entä mistä sähkön hinta muodostuu ja minkä osuuden siitä voit kilpailuttaa? Ostajan oppaastamme saat vastaukset keskeisiin kysymyksiin.

Termit tutuiksi

Sähköliittymä. Sähköliittymä tarkoittaa kiinteistön liittymistä sähköverkkoon. Kiinteistöllä voi olla vain yksi sähköliittymä, liittymissopimuksen tekee kiinteistön omistaja. Liittymä voi kiinteistökaupan yhteydessä siirtyä uudelle omistajalle, mutta sitä ei voi siirtää toiseen paikkaan.

Käyttöpaikka. Sähköliittymällä voi olla yksi tai useampi käyttöpaikka, kuten esimerkiksi rivi- ja kerrostaloissa. Sähkönkäyttäjä, kiinteistön omistaja tai vuokralainen, tekee käyttöpaikalle sähkönmyynti- ja verkkosopimuksen. Jokaisella käyttöpaikalla on oma sähkömittari, jonka mittaustietojen perusteella laskutamme asiakkaan käyttämän sähkön.

Sähkön verkkopalvelu. Verkkopalveluun sisältyvät kaikki palvelut, jotka liittyvät sähkön siirtämiseen sähköä tuottavilta voimalaitoksilta käyttöpaikalle saakka. Näitä palveluita ovat esimerkiksi häiriötön sähkönjakelu vuorokauden ympäri, sähköverkon kunnossapito ja uusiminen sekä sähkönmittaus. Palvelut sisältyvät verkkopalvelumaksuun. Paikalliset sähköverkkoyhtiöt vastaavat sähkön verkkopalvelusta sähköenergian ostopaikasta riippumatta.

Sähköenergia. Jokainen kuluttaja voi solmia sähköenergian ostamisesta sopimuksen valitsemansa sähköyhtiön kanssa. Sopimusvaihtoehtoja on paljon tuntihinnoitellusta pörssisähköstä kokonaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön. Sähköenergian hinnoitteluyksikkö on perusmaksun lisäksi kilowattitunti (kWh).

Kilpailuttaminen

Sähkön verkkopalvelu ostetaan aina asuinpaikkakunnan sähköverkkoyhtiöltä, mutta sähkön myynti eli sähköenergia on jokaisen vapaasti kilpailutettavissa. Kilpailutettavan sähkön myynnin osuus on vajaa 40 prosenttia sähkön kokonaiskustannuksista.

Ennen kilpailuttamista on hyvä selvittää omasta sähkölaskusta käyttöpaikan numero ja osoite, sähkönkäytön vuosiarvio, nykyinen sähkön hinta, sähkösopimuksen voimassaoloaika sekä käyttöpaikan pääsulakekoko.

Sähkön kilpailuttamisessa kannattaa huomioida oman sähkönkäytön määrä. Keskimääräinen kerrostaloasujan vuotuinen sähkölasku on noin 260 euroa (2 000 kWh). Tästä kilpailutettavan sähköenergian osuus on noin 100 euroa vuodessa. Sähkön kilpailuttamisesta saatava hyöty kasvaa, mitä enemmän sähköä käyttää. Sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuinen sähkölasku on noin 1 800 euroa (18 000 kWh). Tästä sähköenergian osuus on noin 700 euroa.

Kilpailuttaessa kannattaa olla tarkkana. Joissain tapauksissa ulkopuolinen sähkönmyyjä on soittanut asiakkaalle ja antanut ymmärtää, että näkisivät hänen sähkösopimustietonsa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Muut yhtiöt eivät näe asiakkaan sopimuksia ja sähkön hintaa vaan nämä tiedot ovat ainoastaan asiakkaan ja nykyisen sähkönmyyjän tiedossa.

Omasta sähköyhtiöstä kannattaa kysyä eri sopimusvaihtoehtoja. Tutustu sopimusvaihtoehtoihimme tästä.

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian ja sähkön verkkopalvelun (sähkön siirto) hinnoista sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Asiakkaanamme voit seurata Online-palvelusta, miten oma laskusi jakautuu energian, verkkopalvelun ja verojen osalta.

Sähköenergian hinta  muodostuu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaisesta perusmaksusta sekä sähköenergian käytön mukaisesta käyttömaksusta. Sähköenergian osuuden voit halutessasi kilpailuttaa.

Sähkön verkkopalvelun hinta (sähkön siirto) muodostuu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaisesta perusmaksusta sekä sähkönkäytön mukaisesta siirtomaksusta. Sähkön verkkopalvelun hinta sisältää sähköverkon rakentamisesta, ylläpidosta ja sähkön mittauksesta aiheutuvat kustannukset. Sähkön verkkopalvelusta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija, eikä sitä voi kilpailuttaa.

Sähkövero  Sähköstä maksetaan erillistä sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua, jotka maksetaan kulutetun sähkön määrän mukaan. Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu laskutetaan sähkön siirtohinnan yhteydessä.

Onko sinulle tehty sopimus vastoin tahtoasi?

Valitettavan usein saamme yhteydenottoja asiakkailtamme harhaanjohtavasta myynnistä. Tarkoituksena on ehkä ollut pyytää sähkötarjous, mutta tuloksena onkin ollut sähkösopimus. Jos katsot sähkönmyyjäyhtiön toimineen virheellisesti, reklamoi asiasta kirjallisesti kyseiselle yhtiölle. Mikäli reklamaatiosi ei tuota tulosta, sinun kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaviranomaiseen.

Sähkön ostajan oikeudet

  • Solmia sähkönmyyntisopimus toimitusvelvollisen sähkönmyyjän kanssa
  • Vaihtaa sähkönmyyjää
  • Saada tietoa sähkön hinnan muodostumisesta
  • Saada sähkösopimuksen ehdot kirjallisesti joko sopimuksen tehohetkellä tai jälkeenpäin, mikäli sopimus tehdään suullisesti. Jos sopimusvahvistusta ei ole toimitettu, ei sopimus ole asiakasta sitova.
  • Perua etämyyntisopimus kuluttajansuojalain mukaisessa peruutusajassa eli 14 vuorokauden aikana sopimuksen tekemisestä. Huomaathan, että aika alkaa juosta heti esimerkiksi puhelun päätyttyä. Sopimuksen peruttamisen voi tehdä itse esimerkiksi sähköpostilla, tai oma sähköyhtiö voi hoitaa sen asiakkaan valtuutuksella.
  • Saada ilmoitus sopimusehtojen tai sähkön hinnan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki