Gå till innehållet
Hae sivustolta

FAQ

Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna från vår kundtjänst på denna sida.

Elavtal

Vi erbjuder för närvarande tre avtalsalternativ, KSOY Pörssi-elavtal, KSOY Jatkuva-elavtal och KSOY Kiinteä-elavtal. Båda avtalen gäller tills vidare. Du kan läsa mer om avtalen i länkarna nedan:

KSOY Pörssi-elavtal (öppnas i nytt fönster)

KSOY Jatkuva-elavtal (öppnas i nytt fönster)

KSOY Kiinteä-elavtal (öppnas i nytt fönster)

Tills vidare säljer vi nya elavtal endast till våra leveransskyldiga kunder (Kymmenedalens Elnät Ab och Haminan Sähköverkko Oy) och till våra andra nuvarande kunder.

Du hittar informationen i avtalsbekräftelsen eller fakturorna. Information om ditt eget elavtal hittar du enkelt också i vår Online-tjänst. Logga in på Online-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat: Länk till Online-tjänsten (öppnas i nytt fönster)

Du hittar ditt eget elavtal genom att välja alternativet Mina uppgifter i den övre menyn. För mer information om avtalet, klicka på avtalets nummer eller Se-länkarna. I avtalsinformationen kan du också se den tidsperiod under vilken avtalet är i kraft.

Om du har ett KSOY Pörssi-avtal och är försäljnings- och nättjänstkund hos Kymmenedalens El, kan du ladda ner en specifikation av dina förbrukningsuppgifter per timme, dina SPOT-priser per timme och ditt personliga timpris som formas utgående från dessa på Online-tjänsten. Under fliken Fakturor klicka på länken ”förbrukningsuppgifter per timme” under kombinationsavtalet.

Observera att priserna i Excel-specifikationen anges för moms. 0 % och utan den leveransavgift som bolaget fakturerar. Utöver det pris som anges i specifikationen faktureras en grundavgift, leveransavgift och momsen 24 %. I din egen elfaktura kan du se det genomsnittliga priset för din personliga förbrukning inklusive moms.

Om du har ett KSOY Pörssi-avtal, men ditt objekt ligger inom ett annat elnäts område, hittar du länken ”förbrukningsuppgifter per timme” under avsnittet för försäljningsavtal för el.

Obs! På Apples enheter skiljer sig programvaran från Microsofts program, vilket gör att Excel-filen inte nödvändigtvis öppnas korrekt, utan rapportens siffror visas i fel kolumner. Om sådana problem uppstår, pröva att öppna filen på en annan enhet eller ladda ner något program som lämpar sig för att visa filen på Apples enhet.

Börspriserna visas också på Online-tjänsten i diagrammet på sidan Förbrukning:

 • Välj ”dag” under rubriken Snabbval.
 • Välj önskad tidsperiod (Pörssi-avtalets giltighetstid) under rubriken Period.
 • Du får Pörssi-priset i tabellen tillsammans med andra kurvor. Priset som visas är Nord Pools pris utan grundavgift, leveransavgift eller moms enligt KSOY Pörssi-avtalet.

Du kan läsa mer om KSOY Pörssi-avtalet här (öppnas i nytt fönster).

Elavtal kan inte avslutas för vintertid, eftersom fastigheter alltid måste ha ett gällande elavtal om du vill upprätthålla din elanslutning. När du har gällande elavtal ser vi till att du alltid har el till ditt förfogande när du behöver det.

Flytt

Du kan enkelt anmäla utflyttning i vår Online-tjänst. Logga in på Online-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. Du hittar dina avtalsuppgifter när du väljer alternativet Mina uppgifter i den övre menyn. Välj ditt elförsäljningsavtal och klicka på Se. I slutet av avtalet finns en ruta: Gör en flyttanmälan.

Om du bara har ett nättjänstavtal med oss ska du kontakta din elförsäljare och sköta flyttningsanmälan tillsammans med dem. Nättjänstavtalet upphör när din elförsäljare skickar information om det till oss.

Kom ihåg att vid flytten säga upp elavtalet för din tidigare bostad, så att du inte blir skyldig att betala för den nya invånarens el. Uppsägningstiden är 14 dagar. Om den nya hyresgästen ingår ett avtal för objektet, upphör det gamla avtalet automatiskt. I flyttsituationer lönar det sig att på förhand komma överens om vilken dag elavtalets innehavare byts ut.

Elavtalet är alltid kund- och anläggningsspecifikt. Denna information finns bland annat i avtalsbekräftelsen och Online-tjänsten. Ett elavtal kan inte bytas från en person eller ett företag till en annan, utan när en ny invånare flyttar in, ingår man alltid ett nytt elavtal och den tidigare invånarens elavtal upphör.

Vid fastighetsköp övergår elanslutningen inte automatiskt till den nya ägaren vid överlåtelsen av fastigheten. Det lönar sig att nämna överföringen av anslutningsavtalet i köpebrevet eller att göra upp en separat överlåtelsehandling. Vänligen meddela nätverksbolagets kundtjänst om överföringen av anslutningen i god tid så att ett nytt anslutningsavtal kan ingås med den nya ägaren. Den nya ägaren får ett avtal om elanslutning för att undertecknas elektroniskt när vi har behandlat fastighetsägarens byte.

Kundförhållande

Dödsboets medlemmar kan genom en särskild fullmakt bemyndiga en namngiven person att vidta åtgärder på dödsboets vägnar. Till fullmakten skall bifogas en kopia av den punkt i bouppteckningen där uppgifterna om delägarna i boet framgår. Innan dessa uppgifter lämnas till Kymmenedalens El Ab utförs inte de ovan nämnda åtgärderna som fullmäktigen begärt.

Läs mer och skriv ut fullmaktsmodellen (öppnas i nytt fönster)

Adressändringen via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vidarebefordras inte till elbolaget, utan du måste kontakta oss direkt för att få räkningarna och avtalet till rätt adress.

Vi kan inte ingå ett elavtal med en minderårig. Om du som minderårig flyttar till en egen bostad ska du be din vårdnadshavare kontakta oss för att ingå ett elavtal i hans eller hennes namn. När du fyller 18 år ska du kontakta oss för att ändra elavtalet till ditt eget namn.

Elavtalet är alltid kund- och anläggningsspecifikt. Om det nuvarande avtalet står under bådas namn och den ena vill stryka sitt namn från avtalet, så upphör avtalet i det gemensamma kundförhållandets namn. Då ingås ett nytt elavtal med objektet med de elprodukter som säljs vid tidpunkten i fråga.

Nättjänst

Den senaste prishöjningen gjordes 1.1.2018, för över fem år sedan.

Orsaken till prishöjningen 1.6.2023 är den kraftiga ökningen av kostnaderna för nätaffärsverksamheten. Under det senaste året har kostnaderna för byggande av nätet stigit med tiotals procent och samtidigt har inflationen ökat kostnaderna för service och underhåll av nätet.

Metallpriserna har stigit -> detta har påverkat priset på nätbyggnadsprodukter. bl.a. är kablarna av aluminium.

Bränslet har blivit dyrare -> detta har särskilt ökat kostnaderna för kabeldragning. Kablarna plöjs eller grävs ner med grävmaskiner.

Man såg behovet av en prishöjning redan tidigare, men man beslöt att skjuta upp höjningen till sommaren 2023, då vinterkonsumtionspiken redan är förbi och elpriset har gått ner från toppsiffrorna.

Prissättningen på nättjänsten är övervakad. Företaget beslutar om prissättning, men inom de ramar som Energimyndigheten drar och under dess tillsyn. Energimyndigheten styr och övervakar elnätsbolagens kostnader samt verksamhet och säkerställer nätbolagens effektiva verksamhet, en skälig prissättning och en hög kvalitet på elleveranserna.

I nättjänstpriset för el ingår alla tjänster som har anknytning till överföringen av el från elproducerande kraftverk till driftsstället. I samband med nättjänstavgiften uppbärs för staten en elskatt som består av accis på elström och försörjningsberedskapsavgift samt 24 procent mervärdesskatt på alla dessa.

Dessutom inkluderar priset på nättjänster bland annat förnyande och underhåll av elnätet, övervakning av nätets funktionalitet dygnet runt, reparationer av fel och stormskador. Detta säkerställer att det under inga omständigheter uppstår några avvikelser eller långa avbrott i eldistributionen.

En stor del av nättjänstavgiften används för att underhålla och förnya nätverket. Under de senaste tio åren har mer än 170 miljoner euro investerats i nätverket.

Upprätthållandet av elnätstjänster består huvudsakligen av kostnader som inte har samband med omfattningen av kundernas elförbrukning. Ett nättjänstbolags uppgift är att se till att kunden alltid vid behov har en tryggad elförsörjning och därför ska elnätet underhållas och utvecklas.

Priserna på elnätsbolagens nättjänster varierar beroende på antalet kunder samt elnätets struktur och läge. Energimyndigheten godkänner priserna på nättjänster för olika områden. Priserna baseras alltid på de faktiska kostnaderna för varje område. I den riksomfattande jämförelsen ligger prissättningen av Kymmenedalens Elnät på medelnivå.

Man kan inte välja leverantör av nättjänster, utan det beror på var man bor.

För eldistributionsbolag har fastställts ansvarsområden där bolagen är skyldiga att överföra el till alla elförbrukare på enhetliga och rättvisa villkor. Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt förnuftigt att bygga flera parallella elledningar. Eftersom elnätet utgör ett så kallat naturligt monopol är dess verksamhet noga övervakad.

Priset på elnätstjänst beror inte på leverantören av elenergi eller konkurrensutsättning av el. Du kan fritt välja var du vill köpa din elenergi.

Om du inte behöver el i din fastighet på mer än ett år kan du ingå ett avtal om upprätthållande av anslutningen med oss. Då kopplar vi bort anslutningen från elnätet och tar bort mätaren. För dessa åtgärder tar vi ut en åtgärdsavgift för mätning enligt serviceprislistan. Då betalar du enligt anslutningens huvudsäkringsstorlek en avgift för upprätthållande i enlighet med anslutningens underhållsprislista och den övriga elfaktureringen upphör. Elen kan tas i bruk igen när elentreprenören har utfört en ibruktagningsbesiktning av installationerna och skickat oss en begäran om koppling.

Prislista för upprätthållande av elanslutning

Serviceprislista

Fakturering

Du hittar dina elräkningar enkelt i vår Online-tjänst. Logga in på Online-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.  Du hittar dina egna fakturor genom att välja alternativet Fakturor i den övre menyn.

Om du har både elförsäljnings- och nättjänstavtal med Kymmenedalens El, välj kombinationsavtal.

Du kan ladda ner fakturan till din enhet i PDF-format genom att klicka på den blå länken vid fakturanumret. På fliken Betalningar kan du se en sammanfattning av dina betalningar.

Fakturor kan inte betalas via Online-tjänsten, utan du kan betala fakturan till exempel i din egen nätbank.

Din elräkning består av elnätstjänst, elförsäljning, dvs. elenergi och skatter (elskatt och mervärdesskatt). Om du är en småskalig elproducent, visar din faktura också avtal om överföring av elproduktion och köp av småproduktion.

Om du köper både elnätstjänsten och elenergi från oss har du separata avtal för bägge tjänsterna. Avtalet om elnätstjänster är med Kymmenedalens Elnät Ab och elförsäljningsavtalet är med Kymmenedalens El Ab.

Om du bor inom vårt distributionsnätsområde, fakturerar vi dig för elnätstjänsten. Genom länken kan du se var vi fungerar som distributionsnätsbolag. Gå till elnätssidan. (länken öppnas i nytt fönster)

E-faktura är ett enkelt och miljövänligt sätt att hantera även elräkningar. I e-faktureringstjänsten kommer fakturorna direkt till din nätbank. När du betalar behöver du bara kontrollera och acceptera fakturan. Det finns skillnader mellan olika bankers e-faktureringstjänster. Fråga din egen nätbank närmare om vilka tjänster den har tillgängliga.

E-fakturan kan du ta i bruk genom din egen nätbank.

Du kan också be oss att ge dig ett e-faktureringsförslag, så att du bara behöver acceptera e-faktureringsförslaget som kommer till din nätbank och därefter får du fakturorna i form av e-fakturering. Vi behöver information om din bank för att kunna göra en e-faktura.

 

Online-tjänsten

KSOY Online är en elektronisk tjänst som ger dig möjlighet att själv se och kontrollera dina kunduppgifter 24/7. I tjänsten ser du bl.a. dina elkonsumtionsuppgifter, elräkningar och avtalsuppgifter.

Du kan logga in på Online-tjänsten på https://online.ksoy.fi eller genom att trycka på den blå knappen i det övre högra hörnet på vår webbplats. När du loggar in måste du göra en stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

Du hittar detaljerade instruktioner för användning av tjänsten på vår webbplats: Anvisning för online-tjänsten (öppnas i nytt fönster).

I Online-tjänsten kan du göra ärenden när du vill, även på kvällar och helger. Du kan se din egen kundinformation och ändra den hur du vill. Du kan också ingå elavtal, följa dina uppgifter om elförbrukningen, se dina fakturor, anmäla en flytt eller lämna in en kontaktbegäran.

Störningar

Du kan anmäla störningar i eldistributionen till vår feltjänst som betjänar dygnet runt året runt på numret 05 7780 222.

Du kan också göra en felrapport på vår webbplats: Gå till felrapport

Rapportera alltid felställen till vår jour. Till exempel ska man inte röra vid träd som fallit på elledningar och man ska inte på egen hand börja röja bort träden från elledningarna. Elledningar på marken får inte heller röras på grund av livsfara.

Innan du gör en felrapport:

 • Kontrollera att din elektriska apparat inte är trasig.
 • Kontrollera att eluttaget fungerar genom att koppla in en annan enhet.
 • Se till att säkringen inte är bränd eller att den så kallade automatsäkringens brytare inte har utlösts.
 • Kontrollera att din el inte är avstängd på grund av obetalda räkningar. Om din el stängs av på grund av obetalda räkningar, vänligen kontakta vår kundtjänst 05 7780 500.

Allt som rör trädfällningar eller ärenden med anknytning till dem sköts av vår partner Elvera Oy. Du kan kontakta dem direkt antingen per telefon (tfn 029 170 4608) eller på blankett. Till blanketten kan du bifoga bilder av objektet. En länk till rådgivningssidan och blanketten finns i slutet av detta svar. Servicen är öppen vardagar kl. 8–16.

Trädfällningsrådgivningen är avgiftsfri för kunden. Till tjänsten hör bl.a. att trädfällningen i närheten av elledningarna går tryggt. Trädfällning, nödvändiga tillstånd och efterbehandling sköts av tomtens ägare. Mer information hittar du på vår webbplats: Gå till sidan Råd om trädfällning.

Så här uppdaterar du inställningarna för meddelanden om störningar i Online-systemet

 1. Logga in på Online-appen med bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj Mina uppgifter i översta raden. Under Mina uppgifter-rubriken kan du redigera dina uppgifter och kontrollera eller lägga till ett mobiltelefonnummer.
 3. Under ”Granska uppgifterna för meddelanden om störningar i eldistributionen” klicka på länken Störningsinställningarna.
 4. Klicka sedan på länktexten ”Störningsinställningarna”. Du går över till ett system där du kan se dina egna inställningar för meddelanden om störningar och redigera dem.
 5. Välj att ta emot störningsmeddelanden.
 6. Välj att ta emot textmeddelanden.
 7. Om du vill redigera informationen mer, klicka på länken ”Hallinnoi käyttöpaikan lähetystietoja” (hantering av sändningsdata från användningsplatsen).
 8. Ange när du vill ta emot meddelanden om störningar.
 9. Ange vilken typ av meddelande du vill ta emot.
 10. Godkänn de ändringar du har gjort till sist.

Obs! Om du inte är kund hos Kymmenedalens Elnät har du inte möjlighet att ändra inställningarna för störningsmeddelanden i KSOY:s Online-system. Då kan du fråga ditt nättjänstsföretag om frågor som gäller störningsmeddelanden.

Enligt elmarknadslagen har elanvändaren rätt till standardersättning när hans eller hennes användningsplats har varit utan el i minst 12 timmar utan avbrott. Standardersättningens storlek beror på nättjänstavgiften och avbrottets längd.

Läs mer om standardersättningar

Småproduktion

 • Ta reda på vilka tillstånd du behöver av byggnadstillsynen i din hemkommun.
 • Om du är kund hos Kymmenedalens Elnät kan du ta reda på effekten på din fastighets dagliga konsumtion under den soliga årstiden i vår Online-tjänst. Välj paneleffekt beroende på dessa effekter. Kontakta vår anslutningsförsäljning för att garantera maximal storlek på din produktionsanläggning, eftersom en högre produktionseffekt än den rekommenderade i vissa fall kan orsaka störningar i elnätet och minska produktionen av anläggningen till en lägre nivå än planerat. Kontakta anslutningsförsäljningen också när du planerar att skaffa extra paneler.
 • Be om skriftliga offerter om leverans och montering av produktionsanläggningen av den säljare av solcellssystem du har valt. Bifoga redan i detta skede till offertbegäran blanketten med allmänna uppgifter om mikroproduktionsanläggningen. På så sätt säkerställer du att din anläggning kan anslutas till elnätet.
 • Be entreprenören om vägledning och anvisningar om anläggningens funktion och drift omedelbart i samband med monteringen.
 • När anläggningen är monterad är det elentreprenören som utfört arbetet som ansvarar för att ge nättjänstföretaget (KSOY) en blankett med allmänna uppgifter för anslutning till produktion.
 • När vi har mottagit blanketten med allmänna uppgifter, ingår vi ett nättjänstavtal för produktionen med dig och byter en tvåvägsmätare till din användningsplats. På så sätt kan vi separat mäta både den el som köps på nätet och den el som matas in dit. Vi tar inte ut någon separat avgift för mätarbytet.
 • Mätarbytet utförs inom ca 10 arbetsdagar beroende på hur upptagna vi är och tillgången på mätare.
 • Ingå ett försäljningsavtal för den producerade elen. Du kan sälja den el du producerar till vilken elförsäljare som helst. Kontakta säljaren du väljer och ingå ett avtal.
 • Du får tillstånd för ibruktagning när
  • du har ingått ett avtal om överskottsel med din elförsäljare
  • ett avtal om nättjänster för produktionen har ingåtts
  • mätaren har bytts ut mot en dubbelriktad mätare.
 • Produktionsuppgifterna visas med hjälp av övervakningsprogramvaran i solcellssystemet. Som kund hos oss kan du se en nettoberäkning för strömförbrukningen och överskottselen, dvs. den el som säljs ut, på Online-tjänsten.

Mer information hittar du på sidan Småproduktion.

Du kan läsa mer om hur man köper överskottsel här.

Om du har frågor om småproduktion kan du kontakta

vår kundtjänst tfn 05 7780 500, pientuotanto@ksoy.fi (rådgivning om småproduktion, elköpsavtal)

anslutningsförsäljning tfn 05 7780 510 liittymamyynti@ksoy.fi (garantera maximal effekt, ansluta småproduktionen till nätet).

Kymmenedalens El säljer inte solcellssystem. Vi ser till att solcellssystemet ansluts till elnätet och att de nödvändiga avtalen ingås.

Att ansluta system är expertarbete. Den som ansluter systemet ska ha ett giltigt entreprenörstillstånd. Anslutningen till nätet behöver tillstånd av ditt elnätsbolag och den ska följa elnätsbolagets anvisningar. Vi ingår nättjänstavtal för dig och ser till att anläggningen kan anslutas till det offentliga elnätet.

Systemet får inte tas i bruk förrän blanketten med allmänna uppgifter har lämnats till nätbolaget och elnätsbolaget ger tillstånd till det. Innan systemet tas i bruk kommer nätbolaget att byta din mätare ut mot en dubbelriktad mätare utan kostnad, så att även el som matas in i nätet mäts och du kan få ersättning för den el som du själv producerar.

Vissa kommuner förutsätter att man ansöker om åtgärdstillstånd innan solcellssystemet monteras, i vissa kommuner behöver man bara anmäla det. Enligt markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft i april 2017 är anmälan i allmänhet en tillräcklig åtgärd, men kommunerna kan kräva åtgärdstillstånd t.ex. om installationen görs på fasaderna på byggnaden. Du kan kontrollera situationen i din egen kommun hos kommunens byggnadstillsyn.

Det gör det. Ersättningen är marknadspriset för den timme då överskottet uppstår minus leveransavgiften. När du är kund hos Kymmenedalens El, visas kompensationen du får på en separat rad i din nästa elräkning.

Läs mer

Produktionsuppgifterna visas med hjälp av övervakningsprogramvaran i solcellssystemet. Som kund hos oss kan du se den nettnade strömförbrukningen och överskottselen, dvs. den el som säljs ut, på Online-tjänsten.

Kymmenedalens El använder nettning i småproduktion för de kunder som både köper och säljer elenergi och som producerar högst 100 kVA. Nettning per timme innebär att det under en timme endast kan ske köp eller försäljning av el.

Om el både produceras och förbrukas under samma timme, kommer den producerade elen att direkt minska den mängd el som köps. I det fallet ska mängden producerad energi dras av från förbrukningen. Om den mängd el som produceras överstiger förbrukningen, visar uppgifterna om förbrukningen noll för den perioden.

Exempel: Om det under en timme har skett sammanlagt 4 kilowattimmar köp och 2 kilowattimmar försäljning, blir resultatet 2 kilowattimmar köp netto. Kunden faktureras enligt detta.

Det är förmånligare för en småskalig producent att använda solel än att sälja ut den. Som småproducent köper och säljer du inte längre el samtidigt under samma timme, utan all el du själv producerar går i första hand till ditt eget bruk.

Nettning gör att du sparar i inköpskostnaderna för elen. För varje självproducerad och förbrukad kilowattimme sparar du i avgifter för användning av nättjänster och energi samt i elskatt. Grundavgifterna påverkas inte av nettning.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä