Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kameravalvontarekisteri

Rekisterinpitäjä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Yhdystie 7, PL 9, 47201 ELIMÄKI

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa (yhteydenotot ja selvityspyynnöt)

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Aapo Niskanen, järjestelmäasiantuntija, s-posti: aapo.niskanen@ksoy.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

  • Työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
  • Omaisuuden suojaaminen
  • Tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
  • Turvallisuutta, omaisuutta ja tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  • Työhön liittyvien ilmeisten vaarojen ja uhkien ehkäisy ja selvittäminen
  • Omaisuuteen kohdistuvien rikosten estäminen ja selvittäminen

Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Kuvan lisäksi tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta sekä tieto tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kameravalvontajärjestelmät

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan poliisiviranomaiselle rikosten tutkintaa varten. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Pääsy tallenteisiin on rajattu.
  • Kuvatallenteita käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka vastaavat laitteiden käytöstä ja/tai ylläpidosta, sekä ne joiden työtehtäviin tallenteiden käsittely kuuluu.
  • Tallenteita säilytetään enintään yhden (1) vuoden ajan, ellei pidempi aika yksittäistapauksessa ole rekisterin käyttötarkoitus huomioiden tarpeen.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki