Turhaa pelottelua, politiikkaa vai realistinen uhkakuva?

13.03.2017

Nummenpää_Harri

Joka vuosi talven lähestyessä tai viimeistään joulun aikaan puhutaan sähkön riittävyydestä.  Mediassa näkyy otsikoita ”Sähköpula voi iskeä tänä talvena” tai ”Sähköpula uhkaa Suomea – tuotanto jo riskirajoilla” tai ”Pelivaraa ei ole”.  Mistä on kyse? Onko sähköpula tosiasiassa mahdollinen vai onko sen nostaminen median puheenaiheeksi silkkaa (energia)politiikkaa?

Faktaa on, että Suomen sähkötase on huomattavasti alijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että itse tuotettu sähkö ei riitä kattamaan kulutusta. Mitä suurempi on kulutus, sitä suurempi on alijäämä. Se ei vielä sellaisenaan tuo mukanaan ongelmaa, koska sähköä voidaan tuoda muista maista rajajohtoja pitkin. Kun sähkömarkkinat toimivat toivomallamme tavalla, tuontisähköä riittää myös suuren kulutuksen aikana. Jos normaali toiminta markkinoilla syystä tai toisesta häiriintyy, sähkön tuontiin voi tulla ongelmia.

Mitä sähköpula tarkoittaa? Kun oma sähköntuotanto plus sähkön tuonti ei riitä kattamaan kulutusta, syntyy epätasapainotilanne, johon on reagoitava. Jos sähköä ei ole riittävästi tarjolla, kulutusta pitää vähentää. Hetkellistä helpotusta voidaan saada sähkön tuottamiseen varatuista häiriöreserveistä.  Mutta jos mitään ei tehdä, voi toteutua pahin ja koko sähköjärjestelmä romahtaa.

Nopeasti kehittyvä sähköpula syntyy, kun suuren kulutuksen aikana sähköjärjestelmään tulee häiriö. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun suuri tuotantolaitos vioittuu ja putoaa pois verkosta tai johonkin siirtoverkon osaan tulee vika ja se joudutaan kytkemään pois käytöstä. Suomen sähköjärjestelmä on mitoitettu niin, että se kestää yhden tällaisen suurehkon häiriön mutta ei välttämättä sitten enempää. Häiriöreservit on rakennettu ja mitoitettu tätä varten.

Miten kulutusta vähennetään? Sähkönjakeluyhtiö (kuten me olemme) odottaa käskyjä ylempää. Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa siitä, että ”sähköt ovat päällä valtakunnassa”. Ja kun jokin uhkaa sitä, heillä on valta käskyttää. Kantaverkkoyhtiöltä voi tulla käsky vähentää kuormitusta vaikkapa kymmenen tai kaksikymmentä prosenttia. Vähentäminen tapahtuu siten, että sähköt kytketään pois aikaisemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti osalta asiakkaista kunnes saavutetaan vähentämistavoite. Sähköttömyyttä kierrätetään kahden tunnin jaksoissa eri asiakkailla kunnes sähköpulatilanne on ohi ja voidaan palata normaaliin sähkönjakeluun.

Totta vai tarua? Näin sähkömiehen silmin: todelta se näyttää. Silloin, kun sähköjärjestelmä on kovasti kuormitettuna, se on myös haavoittuvimmillaan. Tosin pitää sattua muutama asia yhtä aikaa; kovasta pakkasesta johtuva kulutuksen kasvu, merkittävä sähköhäiriö jossain päin ja ehkä myös markkinahäiriö. Mutta mahdollisuus tähän on täysin realistinen ja siihen jokaisen on hyvä varautua ennalta. Siis että sähkökatkoja voi tulla sähköpulan vuoksi. Vielä niin ei ole tapahtunut, mutta todennäköisyys siihen on kasvanut.

Harri Nummenpää
Käyttöpäällikkö
Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.