Toimitusvarmuus on tekoja

13.09.2019

Kymenlaakson Sähköverkon investoinnit toimitusvarmuuden parantamiseksi jatkuvat. Teemme maakaapelointi- ja muita verkostoinvestointeja tänä vuonna noin 15 miljoonan euron edestä.

Vuoden isoin projekti on Pernajan ja Koskenkylän taajamien alueella tapahtuva maakaapelointi, jonka myötä 20 kV verkkoa yli 30 kilometrin matkalla maakaapeloidaan. Samalla rakennetaan 24 uutta muuntamoa. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin kolme miljoonaa euroa.

Pernaja-Koskenkylä valikoitui kohteeksi, koska alueella on ollut viime vuosina paljon erityisesti lumikuormaan liittyviä sähkönjakelun häiriöitä. Investointi parantaa toimitusvarmuutta noin 1 600 KSOY:n paikalliselle asiakkaalle.

Toimitusvarmuuden jatkuvan kehittämisen takana on viime kädessä sähkömarkkinalaki. Se linjaa, että sähköyhtiöiden pitää vuoden 2028 loppuun mennessä saada verkko niin toimitusvarmaksi, että taajamissa sähkökatko voi kestää enimmillään kuusi tuntia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia.

Laki tuli voimaan syksyllä 2013, mutta jo sitäkin ennen olemme tehneet mittavia investointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi yli 10 vuoden ajan. Laki kuitenkin kirittää suunnitelmallisuutta: kesällä 2014 laadimme ensimmäisen toimitusvarmuuden kehityssuunnitelman, joka toimitettiin Energiavirastolle. Tuota suunnitelmaa on sen jälkeen päivitetty kahden vuoden välein.  

Toimitusvarmuusprojektimme ovat kantaneet hyvin hedelmää. Tällä hetkellä alueellamme jo yli 60 % asiakkaista on toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Tässä yksi konkreettinen esimerkki toimitusvarmuuden evoluutiosta: kun vertaillaan Sylvi-myrskyn (elokuu 2010) ja hyvin samantapaisen Kiira-myrskyn (elokuu 2017) aiheuttamia vahinkoja, huomataan että sähkönjakelun keskeytyksistä kärsineiden kotitalouksien määrä on puolittunut. 

Vuosi 2018 oli itse asiassa ennätysvuosi sähkönjakelun toimitusvarmuudessa: jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli ennätyksellisen vähäinen. Isona tekijänä tässä oli hyvä sääonni: koko vuonna ei esiintynyt huomattavassa määrin myrskyjä tai tykkylunta. Lisäksi tehdyt investoinnit ovat lisänneet toimitusvarmuutta. Ei pidä kuitenkaan tuudittautua, että sähkökatkot olisivat lopullisesti ohi - siihen ei valitettavasti tässä tekniikan täyttämässä maailmassa ihan päästä.

Vaikka maakaapelointi on eniten esillä silloin, kun puhutaan toimitusvarmuuden parantamisesta, se ei kuitenkaan ole ainoa tie. Esimerkiksi noin puolet keskijännitelinjoistamme kulkee peltojen yli, ja näiden linjojen toimitusvarmuus on jo hyvällä tasolla – eikä maakaapelointia niin ollen tarvita. Sitä ei edellytä myöskään sähkömarkkinalaki.

Toimitusvarmuuden parantamisessa ratkaisee kokonaiskuva ja pitkäjänteinen, huolellinen suunnittelu. Tähän tähtäämme nyt ja tulevaisuudessa.

 

Tuomo Hakkarainen

Tuomo Hakkarainen
yksikön päällikkö, verkko-omaisuuden hallinta
Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.