Puhdasta tuulienergiaa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi

14.05.2020

Tuulivoiman laajamittainen rakentaminen alkoi Suomessa 2010-luvun alkupuolella. Rakentamista vauhditti merkittävästi vuonna 2011 käyttöön otettu uusiutuvan energian syöttötariffi. Noin kymmenessä vuodessa tuulivoimaa onkin rakennettu Suomeen yli 2000 MW. Vuonna 2019 tuulivoiman osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli 7 prosenttia.

Syöttötariffijärjestelmä sulkeutui vuoden 2017 lopulla, mutta järjestelmään päässeille voimalaitoksille maksetaan tukea 12 vuoden ajan. Tällä hetkellä uusia tuulivoimahankkeita on rakenteilla noin 1600 MW:n edestä ja lisäksi suunnittelussa on hankkeita yli 10 000 MW:n edestä. Kaikki uudet hankkeet toteutetaan markkinaehtoisesti ilman tukia.

Tuulivoimapuistot 2020 kuva

Myötätuulessa kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa

KSOY:ssä ensimmäiseen tuulivoimahankkeeseen lähdettiin jo vuonna 2006, jolloin tehtiin investointipäätös osallistumisesta Ajoksen hankkeeseen. Tämän jälkeen yhtiön tuulivoiman tuotantomäärä on kymmenkertaistunut, ja oli vuonna 2019 noin 13 prosenttia yhtiön sähköntuotannosta. Viime vuonna teimme yhden uuden tuulivoiman investointipäätöksen, joka lisää tuotantoamme noin 20 prosenttia. Tällöin tuulivoimainvestointiemme kokonaismäärä nousee noin 30 miljoonaan euroon. Tuulipuistot, joihin olemme investoineet, sijaitsevat länsirannikolla pääosin sen vuoksi, että tuuli- ja rakentamisolosuhteet länsirannikolla ovat hyvät ja osittain sen vuoksi, että puolustusvoimien tutkarajoitukset vaikeuttavat investointeja KSOY:n omalle verkkoalueelle.

Ympäristövastuu ja asiakkaiden toive päästöttömästä sähköntuotannosta olivat pääsyyt vuonna 2006 tehtyyn tuulivoiman investointipäätökseen. Tuolloin KSOY:n sähköntuotannosta noin 30 prosenttia oli hiilidioksidineutraalia. Sähköntuotannon rakennetta on tämän jälkeen uudistettu merkittävästi ilmastomyönteisempään suuntaan. Olemme luopuneet sekä hiilen että maakaasun käyttöön perustuvasta sähköntuotannosta. Samalla olemme tehneet investointeja päästöttömään tuuli-, vesi-, ja ydinvoimaan. Vuonna 2019 sähköntuotannostamme 92,5 prosenttia oli hiilineutraalia. Siirtymä täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon on tähtäimessä ja se tapahtunee muutaman vuoden kuluessa.

Aku Pyymäki, toimitusjohtaja
Kymenlaakson Sähkö Oy

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.