Uuden luentatekniikan mittaripilotti käynnistyy

25.11.2021

Kymenlaakson Sähköverkko on käynnistänyt uuden tekniikan sähkömittareiden pilottihankkeen yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n ja Enerim Oy:n kanssa. Tavoitteena on kartuttaa omaa osaamista uusien mittareiden luentatekniikasta, ja hyödyntää tietoa tulevaisuudessa, kun mittareiden massavaihto on jälleen ajankohtaista. Pilotissa käytettävät mittarit ovat Kamstrup A/S:n valmistamia.

Kamstrup mittarin asennus

Kymenlaakson Sähköverkon alueella mittareita vaihdetaan yhteensä noin 200 kappaletta sattumanvaraisesti valitulle asiakkaalle. Marraskuussa käynnistynyt ensimmäinen vaihe sisältää vajaan 140 mittarin vaihdon, kertoo mittausvastaava Ville Saira. Mittarinvaihto aiheuttaa lyhyen sähkökatkon, mutta ei muutoin vaikuta asiakkaan sähkönjakeluun tai -laskutukseen mitenkään, eikä vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä. Asentaja jättää mittarinvaihtokohteisiin asiakkaalle uuden mittarin luentaohjeen. Asennukset toteuttaa kumppanimme Enersense Oy.

Ville Saira kertoo, että mittaripilotissa testataan uutta luentatekniikkaa, jonka pitäisi olla hyvin luotettavaa ja toimivaa myös ns. huonon kuuluvuuden tai kentän alueella. Mittaritekniikka on kehittynyt paljon edellisestä sähkömittareiden massavaihdosta vuonna 2011. Pilotin kautta saadaan tärkeää oppia verkkoyhtiölle tulevaisuuden kehitystoimenpiteitä varten. Tällä hetkellä sähkömittareita luetaan etäluentana, tunnin tarkkuudella. Tulevaisuudessa etäluennassa tullaan siirtymään varttitaseeseen eli varttilukuun mittareiden osalta. Uusi luentatekniikka mahdollistaa varttiluvun, tai tarvittaessa jopa nopeamman viiden minuutin välein suoritettavan mittarinluennan.

Kuvassa Enersensen asentaja asentamassa Kamstrup-mittaria marraskuussa 2021