Teollisuuden sähkövero aleni 1.1.2021

05.01.2021

Eduskunta on päättänyt sähköveron II luokan energiaveron alentamisesta EU:n vähimmäisverotasolle 0,05 senttiä kilowattitunnilta 1.1.2021 lähtien. Sähkövero sisältää energiaveron lisäksi huoltovarmuusmaksun 0,013 senttiä kilowattitunnilta. II luokan sähkövero on 1.1.2021 alkaen 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteen mukaan. Sähkövero laskutetaan asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy välittää veron valtiolle.

Veroluokan II veroa maksetaan teollisuudessa tai konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä.

Veroluokan I veroa maksetaan kaikesta muusta sähkön käytöstä, esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, julkishallinnossa sekä palvelutoiminnoissa.

Lisätietoa sähköverosta löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.ksoy.fi/sahkonsiirto/ohjeita-ja-neuvoja/sahkon-veroluokat