Kymenlaakson Sähkö Oy, osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2021

07.10.2021

Konsernin tulostaso säilyi vakaana. Liikevaihto kasvoi toimitusvolyymien lisäyksen ja ennätyksellisen korkean tukkumarkkinahinnan takia, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki.

Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 81,0 (69,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,7 (10,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 8,0 (9,3) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 12,0 (9,6) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 10,4 (8,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,6 (1,1) miljoonaa euroa.

Yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 849 (784) miljoonaa kilowattituntia, mikä on noin 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Yhtiön verkkoalueella on ollut sähkönjakelun keskeytyksiä viime vuotta vähemmän.

Sähkön myynti kasvoi 11 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sähkön markkinahinta on ollut kiihtyvässä nousussa läpi katsauskauden. 

Kymenlaakson Sähkö kasvattaa hiilidioksidivapaata sähköntuotantoaan investoimalla Närpiöön toteutettavaan tuulipuistohankkeeseen.

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty lähes 1 300 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 10 MW.

Konsernin tunnusluvut

  1–8/2021 1–8/2020 2020
liikevaihto M€ 81,0 69,2 107,9
liikevoitto M€ 10,7 10,3 16,9
liikevoitto % 13,2 15,0 15,6
omavaraisuusaste % 29,2 27,5 28,9
quick ratio 1,3 2,0 1,6

Tutustu osavuosikatsaukseen (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja
toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474