Kesän 2021 helikopteriraivaukset puolessa välissä

08.06.2021

Helikopteriraivaus 1

Helikopteriraivaus on tehokas tapa poistaa johtokadun sisäpuolelle kasvaneet puunoksat. Kymenlaakson Sähköverkon raivaustarpeet suunnitellaan aluekohtaisesti vuosittain, ja ne perustuvat lentokuvauksessa kerättyyn laseraineistoon ja sen perusteella tehtävään kasvustoanalyysiin.

Miksi reunapuiden raivaustyötä tehdään?

Helikopteriraivauksilla ennaltaehkäistään kasvustosta aiheutuvia sähkönjakelun vikoja ja oksien taipumista johtimiin. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaustyö tehdään helikopterisahauksena, sillä maasta käsin työ olisi usein mahdotonta toteuttaa. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Laaduntarkastusta suoritettu kesäkuussa

Kymenlaakson Sähköverkon Esa Niemelä, Markus Gammals ja Krister Stengård suorittivat kesäkuussa raivaustyön laadun tarkastuksen helikopterista käsin. Tarkastus suoritettiin yhteistyössä sahausurakoitsijan kanssa Virolahden ja Haminan alueilla.

helikopteriraivauksen tarkastus

– Kesän raivaustyö on edennyt hyvin ja olemme tyytyväisiä työn laatuun, yksikön päällikkö Esa Niemelä kertoo. Työn jäljen näki helikopterista käsin hyvin, kun näkyvyys johtokadulle oli hyvän sään ansiosta erinomainen. Helikopteriraivauksesta tulee joskus asiakaspalautetta, koska joudumme tekemään raivausta myös asutuksen läheisyydessä. Palautteisiin pyritään reagoimaan nopeasti ja hoitamaan tarvittaessa reklamaatioasiat kuntoon, sanoo Esa Niemelä.

Kuvassa tarkastuksessa mukana olleet Esa Niemelä, Marcus Gammals ja Krister Stengård Kymenlaakson Sähköverkolta.

 

Kesällä 2021 raivataan alueemme itäosissa

Helikopteriraivaus 2

Alueet, joihin reunapuiden oksinta helikopterilla tänä kesänä kohdistuu ovat Hamina, Virolahti, Kotkan itäosat ja Miehikkälä. Raivaus on alkanut toukokuussa Virolahden Vaalimaalta ja edennyt siitä länteen. Raivaukset ovat nyt noin puolivälissä. Vuonna 2021 urakasta vastaa yhteistyökumppanimme HeliAir Sweden AB. Helikopteriraivauksen alueet näkyvät verkkosivuiltamme löytyvästä investointikartasta: www.ksoy.fi/sahkoverkko/toimitusvarmuus/investointikartta

Helikopteriraivaus näkyy ja kiinnostaa; muista pitää varoetäisyys

Erityisesti taajamissa helikopteriraivaus herättää huomiota, sillä kopteri sahausterineen on vaikuttava ja äänekäs näky. Raivauksista tiedotetaan etukäteen ja taajamissa raivaukseen osallistuu toteuttavan urakoitsijan puolesta aina kaksi ”alamiestä”, joiden tehtävänä on sekä avustaa helikopterilentäjää että huolehtia siitä, että varoetäisyydet sahaukseen säilyvät riittävänä, ja ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Sahauskopteriin on pidettävä vähintään 90 metrin turvaetäisyys.

Lisätietoja: Esa Niemelä, yksikön päällikkö, kumppanuudet ja käyttö, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, puh. 05 7780 206