Helikopteriraivaus siirtyy Kotkan ja Haminan taajamiin ja saarikohteisiin

16.06.2021

HeliAirSweden

Reunapuiden oksinta helikopterilla etenee kesäkuun puolivälissä Kotkan ja Haminan taajamiin ja saarikohteisiin. Saarikohteet, joihin raivausta toteutetaan ovat Kuutsalo ja Kirkonmaa ja Haminan tarkemmat taajamat ovat Neuvoton, Summa, Salmenkylä ja Husula. Kotkassa raivataan Saksalan ja Tavastilan alueella. Raivaus on alkanut toukokuussa Virolahden Vaalimaalta ja edennyt siitä länteen.

Jos helikopteriraivaus kiinnostaa, muista pitää varoetäisyys

Erityisesti taajamissa helikopteriraivaus herättää huomiota. Taajamissa raivaukseen osallistuu toteuttavan urakoitsijan puolesta aina kaksi ”alamiestä”, joiden tehtävänä on sekä avustaa helikopterilentäjää että huolehtia siitä, että varoetäisyydet sahaukseen säilyvät riittävänä, ja ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Sahauskopteriin on pidettävä vähintään 90 metrin turvaetäisyys.

Raivaustyö saattaa myös aiheuttaa lyhytkestoisia sähkökatkoja, jos oksia pääsee putoamaan johtojen päälle. Toivomme alueiden asukkailta ja metsänomistajilta myönteistä suhtautumista, ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä ja meluhaittaa.

Miksi reunapuiden raivaustyötä tehdään?

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaustyö tehdään helikopterisahauksena, sillä maasta käsin työ olisi usein mahdotonta toteuttaa. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Urakasta vastaa yhteistyökumppanimme HeliAir Sweden AB.

Yhteyshenkilö: Erik Gustafsson, HeliAir Sweden Ab, 040 555 5563