Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan uudistamalla sähköasemat Virojoella ja Karhulassa

08.06.2020

Yleiskuva sähköasema (Miehikkälä)

Kymenlaakson Sähköverkon alueella toteutetaan vuonna 2020 kaksi merkittävää sähköasemauudistusta, kun Virojoen ja Korkeakosken sähköasemat uudistetaan. Molempien uudistustöiden myötä sähkönjakelun laatu ja toimitusvarmuus paranevat alueilla. 

Virojoen sähköaseman uudistustyöt ovat käynnistyneet keväällä ja valmistuvat syksyyn mennessä. Kaakon Alueverkko Oy rakentaa vuoden 2020 aikana Laurila-Virojoki välille 110 kV voimajohdon, joka liitetään Virojoen sähköasemaan uudella katkaisijakentällä. Samalla sähköaseman nykyinen 110 kV kytkinlaitos uusitaan. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Elvera Oy. 

Korkeakosken sähköasema uusitaan, sillä nykyinen sähköasema on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Investoinnilla parannetaan sähkönjakelun luotettavuutta ja varaudutaan tulevaisuuden sähkönkäytön muutoksiin Karhulan alueella. Hankkeen päätoteuttajana toimii Caverion Industria Oy. 

Korkeakosken sähköaseman rakennuttaminen on käynnistynyt huhtikuussa maanrakennustöillä ja jatkuu kesän yli varsinaisilla sähköaseman uudistustöillä. Töiden arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2020. 

Hankkeiden kokonaisinvestoinnin arvo on lähes 2 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy, rakennuttamisvastaava Krister Stengård, puh. 040 054 2821

Kuva: Miehikkälän sähköasema, Kymenlaakson Sähköverkko Oy