Sähkön laatua ja toimitusvarmuutta parannetaan Virolahden alueella

06.05.2020

Maakaapelointi

Kymenlaakson Sähköverkko Oy jatkaa sähkön toimitusvarmuuden parannustöitä jakelualueensa itäosassa. Vuonna 2019 käynnistynyt Kattilaisen, Klamilan ja Harjun alueiden maakaapelointi jatkuu edelleen ja lisäksi Virojoen ja Virolahden kirkonkylän välille on käynnistynyt keväällä oma hankkeensa. 

Vanhaa metsässä sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa puretaan ja korvataan maakaapelilla. Investoinnissa alueelle kaivetaan maakaapelia yhteensä 45 kilometriä ja rakennetaan uusia muuntamoita 27 kappaletta. Lisäksi uutta ilmajohdon runkoverkkoa rakennetaan noin 8 kilometrin verran. Katu- ja maantieympäristössä työmaa on näkynyt jo kesästä 2019 lähtien. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2020, purku- ja jälkitöitä tehdään vielä tulevana syksynä ja talvena. 

Investointikohteiden alueella asuu lähes 3 000 asiakasta, joiden sähkön laatua ja toimitusvarmuutta hankkeet parantavat huomattavasti, kertoo rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä. Sähköviat vähenevät ja mahdollisten vikojen korjaaminen nopeutuu. 

Investointien kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Urakasta vastaa molemmissa kohteissa Elvera Oy. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy investoi vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa sähköverkon kunnostukseen ja uudistukseen. Vuonna 2020 Virolahden hankkeen ohella toimitusvarmuutta parannetaan mm. Siltakylässä ja Purolassa Pyhtäällä, Hankaassa Hollolassa sekä Kannusjärvellä Haminassa.  

Lisätietoja: rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä, puh. 044 3636 771, Kymenlaakson Sähköverkko Oy