Reunapuiden oksinta helikopterilla päättynyt vuodelta 2020

22.06.2020

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 20 kV johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia karsittiin Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n alueella helikopterin avulla. Oksinta käynnistyi huhtikuun alussa ja sen arvioitiin kestävän läpi kesän. Hyvien sääolosuhteiden vuoksi helikopteriraivaus saatiin kuitenkin valmiiksi jo ennen juhannusta. 

Helikopteriraivausta suoritettiin keväällä ja alkukesästä Kouvolassa Anjalan, Inkeroisten, Sippolan, Elimäen ja Korian alueilla sekä Loviisassa Kuninkaankylän alueella. Yhteensä sähkölinjojen reunapuita raivattiin noin 160 kilometrin matkalta.

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Urakasta vastasi Elvera Oy ja helikopterilennot suoritti Heliwest Oy.

helikopteri-lahikuva_medium