Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä

14.07.2020

Uudenmaan ELY-keskus on 10.7.2020 kirjatussa päätöksessä ilmoittanut, että Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n Porvoo-Askola 110 kV -voimajohto -hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Päätökseen voi tutustua Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla: Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta yksittäistapauksessa

Kymenlaakson Sähköverkon osalta hankkeen arvioidaan etenevän seuraavaksi alkusyksystä 2020. Hankkeen jatkotoimista neuvotellaan elokuussa ja maastotutkimukset jatkuvat aikaisintaan syyskuussa. Koska tutkimuksissa on ollut pitkä tauko, niistä informoidaan asiaankuuluvia maanomistajia kirjeitse vähintään viikkoa ennen tutkimusten käynnistymistä. Lisäksi Kymenlaakson Sähköverkko odottaa vielä Porvoon kaupungin vastausta kevyenliikenteenväylän hyödyntämisestä voimajohdon rakentamisen yhteydessä.

Porvoo-Askola 110 kV voimajohto -hanke

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa kantaverkkoyhteyden Fingrid Oyj:n Porvoon 110 kV sähköasemalta Askolaan. Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteittäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Hankkeeseen voi tutustua verkkosivuillamme: www.ksoy.fi/sahkonsiirto/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke

Lisätietoja:
Tuomo Hakkarainen, verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö
tuomo.hakkarainen@ksoy.fi, puh. 05 7780 327