Oksien karsintaa helikopterisahauksena keväällä ja kesällä 2020

04.05.2020

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 20 kV johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia karsitaan helikopterin avulla. Oksinta on käynnistynyt huhtikuun alussa ja kestää koko kesän ajan. 

Alueet, joihin reunapuiden oksinta helikopterilla kohdistuu vuonna 2020 ovat Kouvolassa Anjalan, Inkeroisten, Sippolan, Elimäen ja Korian alueet sekä Loviisassa Kuninkaankylän alue. Myöhemmin kesällä helikopteriraivausta suoritetaan myös Virolahden alueella. 

Helikopteriraivauksen alueet näkyvät verkkosivuiltamme löytyvästä investointikartasta: https://www.ksoy.fi/sahkonsiirto/investointikartta 

Tiedotamme raivaustyön etenemisestä tekstiviesteillä, uutiskirjeillä, verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa sekä alueen lehdissä.

Huolehdithan, että yhteystietosi ovat meillä kunnossa, niin viestimme tavoittavat sinut. Omat yhteystiedot voit tarkastaa Online-palvelusta tai soittamalla asiakaspalveluumme, puh. 05 7780 500.

Erityisesti taajamissa helikopteriraivaus herättää huomiota. Taajamissa raivaukseen osallistuu aina kaksi ”alamiestä”, joiden tehtävänä on sekä avustaa helikopterilentäjää että huolehtia siitä, että varoetäisyydet sahaukseen säilyvät riittävänä, ja ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Raivaustyö saattaa myös aiheuttaa lyhytkestoisia sähkökatkoja, jos oksia pääsee putoamaan johtojen päälle. Toivomme alueiden asukkailta ja metsänomistajilta myönteistä suhtautumista, ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä ja meluhaittaa.

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaustyö tehdään helikopterisahauksena, sillä maasta käsin työ olisi usein mahdotonta toteuttaa. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Urakasta vastaa Elvera Oy.

Lisätietoja: Petri Toivanen, puh. 040 562 3044, petri.toivanen@elvera.fi