Maakaapeloinnin maastotutkimuksia Porvoon alueella

15.06.2020

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Porvoon Sähköverkko Oy:n yhteisen 110 kV maakaapelointiosuuden suunnittelua jatketaan toteuttamalla kaapeloitavan alueen maastotutkimus. Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteuttaa maastotutkimuksia viikolla 26 (22. – 26.6.2020) Porvoon sähköaseman ja valtatie 7:n välisellä alueella (Huhtinen/Skarpens). Tutkimuksen kohteena olevat reitit on merkitty oheiseen karttaan punaisella ja sinisellä katkoviivalla. Maastotutkimuksia suorittaa TLT-Building Oy ja heidän alihankkijansa. 

Maastotöiden yhteydessä kartoitetaan maakaapeloitavan alueen osalta maanalaisia rakenteita kartoittamalla ja maatutkaamalla. Samassa yhteydessä maakaapeloitava reitti merkitään maastoon. Maastotöiden yhteydessä saatetaan suunnitellulta tutkimuslinjalta joutua kaatamaan puita. Tutkimuksen aikana mahdollisesti syntyneet vahingot korvataan maanomistajille heti maastotöiden päätyttyä. 

Porvoon Sähköverkon osalta suunnitteilla oleva maakaapelointi liittyy Hornhattula – Sannainen välille rakennettavaan 110 kV voimajohtoon, jolla parannetaan erityisesti Porvoon keskustan alueen sähkön toimitusvarmuutta. Kymenlaakson Sähköverkon osalta maakaapelointi liittyy Porvoo – Askola 110 kV voimajohdon suunnitteluun, jolla varmistetaan Askolan ja Pukkilan kuntien sähkön toimitusvarmuutta. 

Lisätietoja antavat:
Porvoon Sähköverkko Oy, Magnus Nylander, 040 768 2368
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Tuomo Hakkarainen, 040 8600 515