Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä 16.4.2020

16.04.2020

KSOY logo tekstillä vaaka

Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16.4.2020. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määrittelemät asiat.

Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikauden voitosta jaetaan omistajille osinkona 57,27 euroa osakkeelta eli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa. Liitteenä tiedot osingonmaksusta omistajakunnittain.

Yhtiökokouksen henkilövalinnat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Vesa Peltola Lapinjärveltä. Yhtiökokous valitsi uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Pullin Virolahdelta.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen:

Mia Heijnsbroek-Wirén, Loviisa (pj)
Harri Helminen, Kouvola (vpj)
Jussi Karinen, Orimattila
Jarkko Harjumaaskola, Hamina
Kim Jordas, Lapinjärvi
Mika Lampola, Hollola
Antti Rämä, Luumäki

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisasta ja varapuheenjohtajana Harri Helminen Kouvolasta. 

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab, Helsinki. 

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474