KSOY osavuosikatsaus 1–4/2020: vakaata toimitusvarmuutta poikkeuksellisessa tilanteessa

11.06.2020

KSOY logo tekstillä vaaka

Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 40,1 (46,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,3 (7,7) miljoonaa euroa. Koronatilanne ei ole vaikuttanut yhtiön operatiiviseen toimintaan. 

Yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 485 (527) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 7,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Historiallisen lämmin alkuvuosi vähensi sekä sähkön siirtoa että myyntiä. Toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan alkuvuosi on ollut sekä sääolosuhteiden että koronatilanteen vuoksi poikkeuksellinen, mikä on vaikuttanut sähkön markkinahintaan, tuotantoon ja käyttöön. Yhtiön investoinnit tuulivoimaan ja sähkön toimitusvarmuuteen jatkuvat suunnitelmien mukaisesti.

Vakaata sähkön toimitusvarmuutta

Alkuvuoden aikana vältyttiin laajoilta sähkönjakelun häiriötilanteilta, ja vähälumisen talven vuoksi lumikuormavikoja ei tänä vuonna esiintynyt. Panostukset sähköverkon kunnossapitoon ja uudistamiseen näkyvät asiakkaillemme vähentyneinä keskeytyksinä.

Loppuvuoden aikana koronatilanteen ennakoidaan vähentävän hieman sähkön käyttöä toiminta-alueellamme.

Konsernin tunnusluvut
  1–4/2020 1–4/2019 2019
Liikevaihto M€ 40,1 46,7 119,7
Liikevoitto M€ 7,3 7,7 22,9
Liikevoitto % 18,2 16,4 19,2
Omavaraisuusaste % 25,4 23,3 28,2
Quick Ratio 1,5 1,3 1,4

Tutustu osavuosikatsaukseen verkossa

Lisätietoja

Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474