Helikopteriraivausta Haminan pohjoisosissa ja Miehikkälässä

12.05.2020

Helikopteriraivaus

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 20 kV johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia karsitaan helikopterin avulla. Alueet, joihin reunapuiden oksinta helikopterilla seuraavaksi kohdistuu ovat Haminan pohjoisosat (Kannusjärvi, Ihamaa, Pyhältö) ja Miehikkälä. Työt käynnistyvät toukokuun puolivälissä. Reunapuiden raivausta on suoritettu jo huhtikuusta lähtien, mm. Kouvolan ja Loviisan alueilla. 

Helikopteriraivauksen alueet näkyvät verkkosivuiltamme löytyvästä investointikartasta: https://www.ksoy.fi/sahkonsiirto/investointikartta 

Tiedotamme raivaustyön etenemisestä tekstiviesteillä, uutiskirjeillä, verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa sekä alueen lehdissä.

Erityisesti taajamissa helikopteriraivaus herättää huomiota. Taajamissa raivaukseen osallistuu aina kaksi ”alamiestä”, joiden tehtävänä on sekä avustaa helikopterilentäjää että huolehtia siitä, että varoetäisyydet sahaukseen säilyvät riittävänä ja ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Raivaustyö saattaa aiheuttaa lyhytkestoisia sähkökatkoja, jos oksia pääsee putoamaan johtojen päälle. Toivomme metsänomistajilta ja alueen asukkailta myönteistä suhtautumista, ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä ja meluhaittaa.

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaustyö tehdään helikopterisahauksena, sillä maasta käsin työ olisi usein mahdotonta toteuttaa. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Urakasta vastaa Elvera Oy.

Lisätietoja: Petri Toivanen, puh. 040 562 3044, petri.toivanen@elvera.fi