Helikopteriraivaukset käynnistyvät Kouvolan Inkeroisten alueelta huhtikuun alussa

23.03.2020

Helikopteri lähikuva

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 20 kV johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia karsitaan helikopterin avulla. Oksinta käynnistyy huhtikuun alussa ja kestää koko kesän ajan. 

Oksinta käynnistetään Kouvolan Inkeroisten alueelta huhtikuun alussa 2020. Alueet, joihin reunapuiden oksinta helikopterilla kohdistuu ovat Kouvolassa Anjalan, Inkeroisten, Sippolan, Elimäen ja Korian alueet sekä Loviisassa Kuninkaankylän alue.

Helikopteriraivauksen alueet näkyvät myös verkkosivuiltamme löytyvästä investointikartasta: https://www.ksoy.fi/sahkonsiirto/investointikartta 

Tiedotamme raivaustyön etenemisestä tekstiviesteillä, uutiskirjeillä, verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa sekä alueen lehdissä.

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Toivomme metsänomistajilta ja alueen asukkailta myönteistä suhtautumista ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Urakasta vastaa Elvera Oy.

Lisätietoja: Petri Toivanen, puh. 040 562 3044, petri.toivanen@elvera.fi