Tuulivoimalla on merkittävä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraaliutta

08.10.2019

Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti niin työhömme kuin valintoihimme energiantuotannossa. Kymenlaakson Sähkön yhtenä strategisena tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuonna 2023. Olemme hyvässä vauhdissa kohti tavoitetta, sillä jo tällä hetkellä tuotannosta noin 90 prosenttia on hiilineutraalia. Tuulivoimalla on tässä merkittävä osuus.

Tällä hetkellä tuulipuistokohteemme tuottavat sähköä noin 70 miljoonaa kilowattituntia vuodessa. Määrä vastaa keskisuuren kaupungin vuosittaista sähköntarvetta. Tuulipuistot sijaitsevat länsirannikolla osittain sen vuoksi, että puolustusvoimien tutkarajoitukset estävät investointeja omalle toiminta-alueellemme.  Tuulipuistoista Puuska, Torkkola, Santavuori ja Metsälä ovat jo valmiita kokonaisuuksia, tosin Metsälään on tulossa laajennus, jolloin kokonaisteho kasvaa. Simo, Laihia, Teuva ja Närpiö ovat saaneet rakentamiseen vaadittavat luvat ja hankkeet käynnistyvät vaiheittain ensi vuosikymmenen aikana.

Strategiamme mukaisesti kaikki energiantuotantoon tehtävät investointimme kohdistuvat hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Tuulivoiman osalta olemme valmistautuneet lisäinvestointeihin ja tavoitteenamme on vähintään kaksinkertaistaa tuulivoimatuotantomme 2020-luvulla.

Tuulipuistojen sijainti 2019