Selvitystyö Porvoo-Askola -voimajohtohankkeesta

25.10.2019

Askolassa järjestettiin perjantaina 18.10.2019 avoin keskustelutilaisuus Porvoo-Askola -voimajohtohankkeeseen liittyen. Tilaisuuden keskusteluissa nousivat esille mm. voimajohdon tarpeellisuus, sijainti sekä hankkeen valmistelu ja tiedotus.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on käynnistänyt selvitystyön, jonka tarkoituksena on selvittää perinpohjaisesti väittämät, jotka liittyvät voimajohtohankkeen taustaselvityksiin ja valmisteluun.

Hankkeen asiakirjat on koottu yhdelle verkkosivulle: www.ksoy.fi/sahkonsiirto/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke
Verkkosivulta löytyy myös yhteenveto kysymyksistä ja vastauksista Askolassa 18.10.2019.