Sähkövuosi 2018 Kymenlaakson Sähkössä

17.01.2019

KSOY logo vain kuva

Sähkövuosi 2018 Kymenlaakson Sähkössä

Sähkövuosi 2018 piti sisällään mm. ennätyksellisen aurinkosähköjärjestelmien myynnin, lähes myrskyttömän säävuoden, 34. sähköaseman valmistumisen ja asiakasmäärän kasvun sekä sähkön myynnissä että siirrossa. Sähkön käyttö kasvoi KSOY:n alueella 1,7 % ja uusia liittymiä rakennettiin 10 % edellisvuotta enemmän.

Pääosa sähkön tuotannosta hiilineutraalia

Kun koko Suomessa tuotettiin hiilineutraaleilla energianlähteillä 79 prosenttia sähköstä (Energiateollisuus 4.1.2019), KSOY:llä hiilineutraalin sähköntuotannon osuus on jo yli 90 prosenttia. Erittäin kuiva loppukevät ja kesä sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnannousu aiheuttivat sähkön hinnan nousua vuonna 2018. Tukkusähkön hinta nousi poikkeuksellisen paljon, 41 prosenttia, mikä näkyi myös kuluttajien sähkön hinnassa.

Aurinkoenergian suosio yllätti

Kymenlaakson Sähkö myi vuonna 2018 yli 100 aurinkosähköjärjestelmää lähinnä pientalokohteisiin, mutta myös mm. maatiloille ja yrityksiin. Aurinkosähköjärjestelmien myynti aloitettiin vasta vuonna 2017 ja viime vuoden myynti ylitti kaikki odotukset. Vuoden aikana liitettiin verkkoon 227 uutta pientuotantokohdetta, ja vuoden lopussa niitä oli yhteensä jo 495. Pientuottajista pääosa myy ylijäämäsähköä Kymenlaakson Sähkölle.

Keskeytysten määrä asiakkailla vähentynyt

Myrskytuulet eivät koetelleet pahasti Kymenlaakson Sähköverkon aluetta menneenä vuonna. Sähkönjakelun kannalta tuulisimmat säätilat koettiin juhannuksen tienoilla ja syyskuun alussa. Verrattuna aiempiin vuosiin sähkökatkoja oli asiakkailla suhteellisen vähän ja ne olivat kestoltaan pääsääntöisesti lyhyitä. Vuonna 2018 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli 0,98 (2,22) tuntia.

Toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuivat 15 miljoonan euron vuositasolla. Investoinnit ovat osoittaneet jo toimivuutensa, kun sähkökatkojen määrä asiakkailla on vähentynyt ja lyhentynyt. Maakaapelointia toteutettiin keskijänniteverkon osalta vuonna 2018 yli 70 kilometriä. Yksi merkittävimmistä investoinneista oli yhtiön 34. sähköaseman valmistuminen Miehikkälään syyskuussa 2018.

Vuoden 2018 taloudelliset tulokset tiedotetaan maaliskuussa 2019.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474